ARCHIWA

Programowanie umysłu to zbiór technik, które mają pomóc w zmianie nawyków myślowych, przekonań i zachowań na takie, które wspierają realizację wyznaczonych celów i dbają o dobrostan psychiczny. Obejmuje ono m.in. afirmacje, wizualizację celów, techniki NLP (programowanie neurolingwistyczne), przeramowanie myślowe, praktykowanie wdzięczności i optymizmu, medytację z umysłem głębokim, programowanie podświadomości, hipnozę, ezoterykę i okultyzm. Programowanie umysłu działa na zasadzie neuroplastyczności – zdolności mózgu do zmiany sieci połączeń nerwowych pod wpływem doświadczeń i myśli. Dzięki niemu można zredukować lęki, poprawić samoocenę i motywację oraz osiągać założone cele. Programowanie umysłu pozwala głównie na zmianę percepcji i kontrolę treści znajdujących się we własnej podświadomości. Z jego pomocą można także przywoływać archetypy i atawizmy. Programowanie umysłu opiera się na psychologii stosowanej.