ARCHIWA

Szamanizm to system wierzeń oparty na przekonaniu, że szaman może manipulować energią ki, komunikować się z duchami i istotami nadprzyrodzonymi. Szamanizm jest ściśle powiązany z animizmem i totemizmem. Wykorzystuje on specjalne techniki, takie jak szamański trans, podróże astralne, podróże mentalne, czy przyzywanie mocy zwierząt, które jest oparte o pracę z atawizmami i archetypami. Celem szamanizmu jest uzyskanie wiedzy duchowej, uzdrowienie ciała i umysłu lub kontakt z “zaświatami”, które reprezentują umysł głęboki. Szamanizm wykorzystuje odmienne stany świadomości, które osiąga się m.in. przez medytację, monotonny śpiew, taniec, rytmiczne bębnienie lub chemognozę (gnozę wywołaną środkami psychoaktywnymi). Szamanizm w barwny sposób opisuje rozwój duchowy i pracę z podświadomością; można by rzec, iż jest on abstrakcyjną i przedwieczną formą psychologii.

Neoszamanizm - współczesny szamanizm

Neoszamanizm, czyli współczesny szamanizm

Mind Hacking
Neoszamanizm to forma współczesnego szamanizmu łącząca dawniejsze praktyki z nowymi technikami. Mówiąc inaczej, neoszamanizm to nurt nowej duchowości, który czerpie inspiracje z praktyk i wierzeń tradycyjnych szamanów, ale adaptuje je…