Prokrastynacja: Jak sobie radzić z prokrastynacją?

Poprzedni Artykuł
Brak motywacji: Jak odzyskać motywację?
Następny Artykuł
Trening Jacobsona: Progresywna relaksacja mięśni
Mind Hacking
mindset
Prokrastynacja i Lenistwo: Leniwy pies siedzi na kanapie i je popcorn, wypoczywając

Prokrastynacja dotyka wielu osób i może negatywnie wpływać na różne sfery naszego życia – pracę zawodową, naukę, obowiązki domowe, a nawet pasje. Zjawisko prokrastynacji polega na ciągłym odkładaniu ważnych zadań, mimo że przynosi to negatywne konsekwencje.

W tym artykule znajdziesz praktyczne informacje na temat prokrastynacji. Wyjaśnimy jak rozpoznać ten problem u siebie i innych, jak radzić sobie z prokrastynacją w pracy i szkole oraz przedstawimy sprawdzone techniki pozwalające ją skutecznie zwalczyć i zmienić swój mindset na bardziej odpowiedzialny.

 • Prokrastynacja to tendencja do odkładania zadań i obowiązków na później, mimo świadomości negatywnych konsekwencji takiego postępowania. Osoby prokrastynujące często angażują się w mniej istotne czynności, by uniknąć realizacji ważnych zadań.
 • Objawy prokrastynacji u siebie można rozpoznać po ciągłym przekładaniu terminów, trudnościach z rozpoczęciem pracy, robieniu wielu rzeczy na ostatnią chwilę, poczuciu winy i frustracji z powodu niewywiązywania się z obowiązków oraz po angażowaniu się w czynności zastępcze zamiast realizacji priorytetowych zadań.
 • Sposoby radzenia sobie z prokrastynacją obejmują dzielenie dużych zadań na mniejsze części, wyznaczanie sobie realistycznych celów i terminów, eliminowanie czynników rozpraszających, stosowanie technik zarządzania czasem (np. metoda Pomodoro), nagradzanie siebie za wykonane zadania oraz poszukiwanie wsparcia u bliskich lub specjalistów w przypadku przewlekłych trudności z prokrastynacją.

Definicja prokrastynacji

Prokrastynacja to odkładanie zadań na później, mimo świadomości ich znaczenia. Jest to zachowanie, które może dotyczyć różnych obszarów naszego życia, takich jak praca, szkoła, relacje osobiste czy hobby.

Prokrastynacja może mieć różne przyczyny. Niektórzy ludzie prokrastynują, ponieważ boją się porażki lub sukcesu (tak, niektórzy mogą bać się sukcesu ze względu na związane z nim brzemię). Inni odwlekają zadania, ponieważ uważają je za trudne lub stresujące. Jeszcze inni prokrastynują, ponieważ mają problem z zarządzaniem czasem lub motywacją.

Prokrastynacja jednak nie jest tym samym co lenistwo. Osoby leniwe często nie mają motywacji do działania i unikają wysiłku, natomiast osoby prokrastynujące zazwyczaj chcą wykonać dane zadanie, ale odczuwają trudności z rozpoczęciem lub ukończeniem pracy. Prokrastynacja wiąże się z odczuwaniem dyskomfortu psychicznego, poczuciem winy i wstydu, podczas gdy lenistwo nie wywołuje aż tak negatywnych emocji. Kolejna istotna różnica jest taka, że osoby prokrastynujące często wykonują inne zadania (zazwyczaj te, w których są bardziej biegli), zamiast tych które powinni. Zazwyczaj wiążę się to z tym, że wolą wykonać zadanie, które przychodzą im sprawnie od tych, na które muszą poświęcić więcej czasu.

Prokrastynacja może przybierać różne formy:

 • Ciągłe przekładanie terminów rozpoczęcia pracy
 • Angażowanie się w mniej istotne czynności zamiast realizacji priorytetów
 • Nadmierne planowanie i gromadzenie informacji bez faktycznego działania
 • Odkładanie podjęcia ważnych decyzji na ostatnią chwilę
 • Wykonywanie zadań w pośpiechu (zaraz przed upływem terminu)

Prokrastynacja może mieć negatywne konsekwencje dla różnych sfer życia, np.: kariery zawodowej, relacji międzyludzkich lub zdrowia psychicznego. Ciągłe odkładanie ważnych spraw na później może prowadzić do stresu, lęku, obniżenia poczucia własnej wartości, a nawet depresji. Dlatego ważne jest, by nauczyć się rozpoznawać objawy prokrastynacji i aktywnie jej przeciwdziałać, stosując skuteczne techniki zarządzania czasem i budowania motywacji.

Objawy prokrastynacji

Objawy prokrastynacji: Kobieta zasypia do pracy

Prokrastynacja może mieć negatywne konsekwencje dla naszego życia, przykłady to opóźnienie realizacji celów, stres, depresja oraz pogorszenie jakości życia.

Objawy prokrastynacji można podzielić na dwie umowne kategorie:

 • Objawy poznawcze – dotyczą sposobu myślenia i postrzegania świata przez osobę prokrastynującą.
 • Objawy behawioralne – dotyczą sposobu działania osoby prokrastynującej.

Do objawów poznawczych prokrastynacji należą:

 • Unikanie zadań – osoba prokrastynująca może unikać zadań, które uważa za trudne, stresujące lub nieprzyjemne.
 • Wyobrażanie sobie najgorszego – osoba prokrastynująca często wyobraża sobie najgorszy możliwy scenariusz, jeśli nie wykona zadania.
 • Negatywne myślenie o sobie – osoba prokrastynująca często myśli o sobie negatywnie, np. że jest leniwa, niezdolna lub nieudacznikiem i demotywuje się jeszcze bardziej, co prowadzi do błędnego koła negatywnych myśli.
 • Trudności z koncentracją – osoba prokrastynująca często ma trudności z koncentracją na zadaniu, które musi wykonać, ponieważ podświadomie nie chce skupiać na nim uwagi.

Do objawów behawioralnych prokrastynacji należą:

 • Odkładanie zadań na ostatnią chwilę – osoba prokrastynująca często czeka do ostatniej chwili, aby rozpocząć lub ukończyć zadanie.
 • Częste przerwy w pracy – osoba prokrastynująca często przerywa pracę, aby zajmować się innymi czynnościami, np. korzystaniem z mediów społecznościowych, oglądaniem telewizji lub rozmowami z innymi osobami.
 • Uzależnienie od rozpraszaczy – osoba prokrastynująca może być uzależniona od rozpraszaczy, takich jak media społecznościowe, internet czy telewizja.

Objawy prokrastynacji mogą być różne w zależności od osoby i sytuacji. Niektóre osoby mogą doświadczać tylko jednego lub dwóch objawów, podczas gdy inne mogą doświadczać znacznie większych problemów.

Jeśli zauważasz u siebie objawy prokrastynacji, warto przyjrzeć się swoim myślom i zachowaniom. Może to pomóc Ci zrozumieć, dlaczego odkładasz zadania i co możesz zrobić, aby z tym walczyć.

Te wskazówki mogą pomóc Ci zidentyfikować objawy prokrastynacji:

 • Przyjrzyj się swoim priorytetom: Czy odkładasz na później zadania, które są dla Ciebie ważne?
 • Zmierz swój czas pracy: Czy często przerywasz pracę, aby zajmować się innymi czynnościami?
 • Oceń swoją produktywność: Czy często odkładasz zadania na później, przez co nie masz czasu, aby je poprawnie wykonać?
 • Zastanów się, jak się czujesz, gdy odkładasz zadania: Czy odczuwasz stres, niepokój lub poczucie winy?

Jeśli podejrzewasz, że masz problem z prokrastynacją, warto skonsultować się ze specjalistą od pracy z umysłem. Taki specjalista może pomóc Ci zrozumieć przyczyny Twojego zachowania i opracować plan działania, który pomoże Ci z nim walczyć.


Jakie są objawy prokrastynacji u dzieci?

 • Unikanie lub opóźnianie rozpoczęcia pracy domowej oraz innych obowiązków: Dziecko znajduje wymówki, aby nie zaczynać zadania lub rozprasza się czymś innym.
 • Rozkojarzenie i brak koncentracji podczas wykonywania zadań: Dziecko łatwo się rozprasza, przełącza na inne czynności lub myśli o czymś innym.
 • Popełnianie błędów przez pośpiech na ostatnią chwilę: Dziecko zaczyna pracę tuż przed upływem terminu i wykonuje ją niedokładnie.
 • Skarżenie się na stres lub zdenerwowanie związane z pracami domowymi: Dziecko unika pracy, bo wiąże ją ze stresem.
 • Zajmowanie się przyjemnymi czynnościami zamiast obowiązkami: Dziecko bawi się zabawkami, ogląda bajki lub gra w gry, zamiast odrabiać lekcje.

Jak rozpoznać prokrastynację u nastolatków?

 • Odkładanie pracy domowej do ostatniej chwili, częste niedotrzymywanie terminów.
 • Unikanie trudnych, wymagających zadań poprzez skupianie się na łatwiejszych lub przyjemniejszych czynnościach.
 • Rozkojarzenie, brak koncentracji przy odrabianiu prac domowych, częste sięganie po telefon.
 • Popełnianie błędów, niedokładne wykonywanie zadań spowodowane ograniczeniami czasowymi.
 • Gorsze oceny w szkole; projekty, zadania i prezentacje wykonywane z niedbałością.
 • Unikanie rozmów na temat szkoły, wymijające odpowiedzi dotyczące postępów w nauce.
 • Obniżony nastrój, podenerwowanie, gorsze samopoczucie w szkole.

Przyczyny prokrastynacji

Przyczyny prokrastynacji: Perfekcyjny mężczyzna spogląda na smartwatch z przypomnieniami

Do głównych przyczyn prokrastynacji należą:

 • Brak motywacji: Jeśli nie widzimy sensu w wykonywaniu zadania, łatwiej nam je odłożyć na później.
 • Perfekcjonizm i lęk przed porażką: Jeśli boimy się, że nie podołamy zadaniu, możemy je odkładać w nadziei, że uda nam się uniknąć porażki. Perfekcjoniści często odkładają zadania na później, ponieważ boją się, że nie będą w stanie ich wykonać idealnie.
 • Lęk przed sukcesem: Niektórzy ludzie prokrastynują, ponieważ boją się, że sukces przyniesie im nowe wyzwania, którym nie będą w stanie sprostać.
 • Nierealistyczne oczekiwania: Jeśli stawiamy sobie zbyt wysokie wymagania, możemy stracić motywację do działania.
 • Brak umiejętności zarządzania czasem: Jeśli nie potrafimy efektywnie zarządzać swoim czasem, łatwiej nam wpaść w błędne koło prokrastynacji.

Prokrastynacja a perfekcjonizm

Perfekcjonizm jest często przywoływany jako przyczyna prokrastynacji. Osoby perfekcjonistyczne często boją się porażki lub popełniania błędów, dlatego odkładają zadania, aby mieć więcej czasu na ich dopracowanie. W rzeczywistości jednak prokrastynacja często prowadzi do gorszej jakości pracy, ponieważ osoby prokrastynujące często nie mają wystarczająco dużo czasu, aby wykonać zadanie dokładnie.

Prokrastynacja a lęk

Lęk może również prowadzić do prokrastynacji. Osoby zmagające się z lękiem często odczuwają niepokój i stres przed podjęciem jakiegokolwiek zadania, nawet jeśli nie jest ono szczególnie trudne. W związku z tym odkładają je na później, aby uniknąć nieprzyjemnych emocji.

Prokrastynacja a ADHD

ADHD jest zaburzeniem, które może objawiać się m.in. trudnością z koncentracją i skupieniem uwagi. Osoby z ADHD często mają problem z rozpoczęciem i ukończeniem zadań, ponieważ szybko się nudzą i rozpraszają.

Prokrastynacja a uzależnienia

Uzależnienia, takie jak alkoholizm, narkomania czy hazard, mogą również prowadzić do prokrastynacji. Osoby uzależnione często poświęcają swój czas i energię na zaspokajanie swojego nałogu, a przez to nie mają czasu na wykonywanie innych zadań.

Prokrastynacja a kultura

Kultura może również wpływać na nasilenie prokrastynacji. W niektórych kulturach, takich jak kultura amerykańska, promuje się ideę, że sukces osiąga się poprzez ciężką pracę i poświęcenie. W związku z tym osoby z tych kultur mogą odczuwać presję, aby wykonywać wszystkie zadania natychmiast i perfekcyjnie, co może prowadzić do prokrastynacji.

Konsekwencje prokrastynacji

Zdemotywowana i zniechęcona kobieta sprawa harmonogram i prokrastynuje, odkładając ważne zadania na później

Prokrastynacja może mieć negatywne konsekwencje dla naszego życia. Może prowadzić m.in. do:

 • Opóźnienia realizacji celów – jeśli odkładamy zadania na później, możemy nie zrealizować swoich celów w terminie.
 • Stresu – prokrastynacja może wywoływać stres i niepokój, ponieważ czujemy się przytłoczeni ilością zadań, które musimy wykonać.
 • Depresji – przewlekła prokrastynacja może prowadzić do depresji, ponieważ czujemy się bezradni i nieskuteczni.
 • Złego samopoczucia – prokrastynacja może negatywnie wpływać na nasze samopoczucie, ponieważ czujemy się winni i niespełnieni.
 • Strat finansowych – prokrastynacja może prowadzić do strat finansowych, ponieważ możemy nie zrealizować swoich zobowiązań finansowych w terminie.

Jak prokrastynacja wpływa na relacje międzyludzkie?

Prokrastynacja może mieć negatywny wpływ na nasze relacje z innymi ludźmi. Gdy ciągle odkładamy na później ważne zadania i obowiązki, możemy zawieść zaufanie bliskich nam osób. Niespełnione obietnice, spóźnienia na umówione spotkania czy zaniedbywanie wspólnych planów z powodu prokrastynacji może prowadzić do konfliktów, nieporozumień, a nawet rozpadu więzi. W dodatku, osoby mające skłonność do prokrastynacji często unikają konfrontacji z problemami, co utrudnia budowanie głębokich i szczerych relacji opartych na otwartej komunikacji.

Jakie są długoterminowe skutki prokrastynacji dla zdrowia?

Przewlekła prokrastynacja może mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego w dłuższej perspektywie. Ciągłe odkładanie na później ważnych zadań związanych z dbaniem o zdrowie, takich jak wizyty kontrolne u lekarza, badania profilaktyczne czy regularna aktywność fizyczna, może prowadzić do rozwoju poważnych chorób. Ponadto, życie w ciągłym stresie i napięciu spowodowanym zaległymi obowiązkami może osłabiać odporność organizmu i zwiększać ryzyko wystąpienia chorób psychosomatycznych. Długotrwała prokrastynacja często prowadzi również do obniżenia poczucia własnej wartości i samooceny, co może skutkować rozwojem zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Czy prokrastynacja może mieć wpływ na karierę zawodową?

Prokrastynacja może stanowić poważną przeszkodę w rozwoju kariery zawodowej. Osoby mające tendencję do odkładania ważnych zadań i decyzji na później nierzadko mają problemy z wywiązywaniem się z obowiązków służbowych w umówionych terminach, co może negatywnie wpływać na ich wizerunek w oczach przełożonych i współpracowników. Prokrastynacja może również utrudniać zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do awansu bądź zmiany pracy na lepszą. W skrajnych przypadkach notoryczne zaniedbywanie obowiązków zawodowych z powodu prokrastynacji może prowadzić nawet do utraty pracy i problemów z ponownym zatrudnieniem w przyszłości.

Anty prokrastynacja – Jak sobie radzić z prokrastynacją?

Budzik i klepsydra: Prokrastynacja - czas ucieka

Istnieje wiele sposobów na radzenie sobie z prokrastynacją. Oto 10 kluczowych wskazówek, które mogą Ci pomóc:

 • Ustal priorytety – zastanów się, które zadania są dla Ciebie najważniejsze i skup się na nich w pierwszej kolejności.
 • Podziel zadania na mniejsze części – duże i złożone zadania mogą być przytłaczające. Podziel je na mniejsze części, które będą łatwiejsze do wykonania.
 • Ustal terminy – ustal terminy dla każdego zadania i trzymaj się ich.
 • Znajdź motywację – znajdź cel, który jest dla Ciebie ważny i który Cię inspiruje.
 • Unikaj rozpraszaczy – kiedy pracujesz nad zadaniem, wyłącz telefon, zamknij media społecznościowe i znajdź spokojne miejsce do pracy.
 • Nagradzaj się za postępy – kiedy wykonasz mały krok w kierunku realizacji zadania, nagrodź się czymś, co lubisz. Pomoże Ci to podtrzymać motywację.
 • Przestań myśleć o perfekcyjności – nie musisz wykonywać każdego zadania idealnie. Postaraj się po prostu zrobić je dobrze.
 • Nie porównuj się z innymi – każdy ma inne możliwości i ograniczenia. Nie porównuj się z innymi, ponieważ tylko Cię to zdemotywuje.
 • Poszukaj profesjonalnej pomocy – jeśli masz problem z prokrastynacją, poszukaj pomocy u specjalisty. Specjalista od pracy z umysłem może Ci pomóc zrozumieć przyczyny Twojej prokrastynacji i opracować skuteczne strategie radzenia sobie z nią.
 • Rób małe kroki – nie próbuj zmienić wszystkiego naraz. Zacznij od małych kroków i stopniowo zwiększaj swoje wysiłki.

Oprócz wymienionych wskazówek warto również pamiętać o dbaniu o swoje samopoczucie i zdrowie. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu mogą znacząco poprawić naszą zdolność do koncentracji i radzenia sobie z prokrastynacją. Istotne jest także, aby nauczyć się akceptować swoje błędy i porażki, traktując je jako okazję do nauki i rozwoju, zamiast poddawać się samokrytyce i zniechęceniu. Pomocne może być również prowadzenie dziennika, w którym będziemy zapisywać swoje cele, postępy i refleksje, co pozwoli nam lepiej zrozumieć nasze zachowania i dostosować strategie walki z prokrastynacją do naszych indywidualnych potrzeb.

Jak pomóc bliskim walczyć z prokrastynacją?

Aby pomóc bliskim w walce z prokrastynacją, można:

 • Okazać wsparcie i zrozumienie, bez krytyki. Ważne, aby nie oceniać ani nie pouczać.
 • Pomóc w ustaleniu realistycznego harmonogramu i pilnować jego dotrzymywania.
 • Rozmawiać o przyczynach prokrastynacji i wspierać w poszukiwaniu motywacji.
 • Doradzić ograniczenie rozpraszaczy, takich jak media społecznościowe w czasie pracy.
 • Zadbać o regularne przerwy w pracy i relaks, aby zapobiegać wyczerpaniu.
 • Pozytywnie motywować do działania poprzez docenianie nawet najmniejszych postępów.
 • Nie wyręczać w obowiązkach, ale również nie pozostawiać samych z trudnym problemem.
 • W razie potrzeby zachęcić do skorzystania z pomocy specjalisty, np. trenera mentalnego lub instruktora programowania umysłu.

Pomagając bliskim w walce z prokrastynacją, warto również zwrócić uwagę na indywidualne predyspozycje i preferencje. Niektórzy mogą potrzebować bardziej strukturalnego podejścia, z jasno określonymi celami i terminami, podczas gdy inni mogą lepiej funkcjonować w bardziej elastycznym środowisku. Ważne jest, aby dostosować wsparcie do potrzeb danej osoby i nie narzucać jej swojego sposobu działania. Istotne jest również, aby samemu dawać dobry przykład i pokazywać, jak skutecznie radzić sobie z własnymi obowiązkami i wyzwaniami. Wspólne ustalanie celów, dzielenie się doświadczeniami i wzajemne motywowanie się mogą być cennym wsparciem w walce z prokrastynacją, zarówno dla bliskich, jak i dla nas samych.

Prokrastynacja: Wnioski, pytania i odpowiedzi

Prokrastynacja: Zrelaksowany leniwiec wypoczywa na drzewie, przypominając prokrastynującego człowieka

Prokrastynacja to powszechny problem, który może negatywnie wpływać na nasze życie. Istnieje wiele sposobów na radzenie sobie z prokrastynacją. Ważne jest, aby znaleźć metody, które są dla Ciebie skuteczne.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które mogą Ci pomóc:

 • Bądź realistyczny – nie stawiaj sobie zbyt ambitnych celów. Zacznij od małych kroków i stopniowo zwiększaj swoje ambicje.
 • Bądź elastyczny – nie bój się zmieniać swoich planów, jeśli coś pójdzie nie tak.
 • Bądź cierpliwy – zmiana nawyków wymaga czasu i wysiłku. Nie poddawaj się, jeśli nie zobaczysz natychmiastowych rezultatów.

Pamiętaj, że nie jesteś sam. Prokrastynacja to problem, z którym zmaga się wiele osób. Jeśli podejmiesz działania, aby sobie z nią poradzić, możesz poprawić swoje życie i osiągnąć swoje cele.

Skąd się bierze prokrastynacja?

Prokrastynacja bierze się z braku motywacji do działania, co często wynika z poczucia przytłoczenia zadaniami lub lęku przed porażką. Odkładasz na później to, co wydaje Ci się trudne, nieprzyjemne lub nużące, uciekając w bardziej atrakcyjne czynności.

Co sprzyja powstawaniu prokrastynacji?

Powstawaniu prokrastynacji sprzyja brak jasno określonych celów i priorytetów, przez co marnujesz czas na mniej istotne sprawy. Łatwiej o nią, gdy masz słabą samodyscyplinę, problemy z koncentracją i zarządzaniem czasem. Perfekcjonizm również może prowadzić do prokrastynacji, jeśli obawiasz się, że nie sprostasz własnym wysokim oczekiwaniom.

Jakie są rodzaje prokrastynacji?

Prokrastynacja może być podzielona na trzy podstawowe rodzaje:

 • Prokrastynacja reaktywna – dotyczy odkładania zadań, na rzecz łatwiejszych i przyjemniejszych.
 • Prokrastynacja unikawcza – dotyczy całkowitego unikania zadań, które są nieprzyjemne i wywołują negatywne emocje (np. zniechęcenie).
 • Prokrastynacja lękowa – dotyczy odkładania zadań, które wywołują lęk (np. gdy odnosimy wrażenie, że coś na przerasta i boimy się tego zadania).

Jakie są czynniki ryzyka prokrastynacji?

Do czynników ryzyka prokrastynacji należą:

 • Brak motywacji
 • Lęk przed porażką
 • Lęk przed sukcesem
 • Nierealistyczne oczekiwania
 • Perfekcjonizm
 • Brak umiejętności zarządzania czasem

Jakie są konsekwencje prokrastynacji?

Prokrastynacja może mieć negatywne konsekwencje dla naszego życia, takie jak:

 • Opóźnienie realizacji celów
 • Stres
 • Depresja
 • Złe samopoczucie
 • Straty finansowe

Jakie są techniki walki z prokrastynacją?

Istnieje wiele skutecznych technik walki z prokrastynacją, takich jak:

 • Ustalanie priorytetów
 • Podzielanie zadań na mniejsze części
 • Ustalanie terminów
 • Odnajdywanie wewnętrznej motywacji do działania
 • Unikanie rozpraszaczy
 • Nagradzanie się za postępy
 • Przestawanie myślenia o perfekcyjności
 • Nieporównywanie się z innymi

Co mówią badania naukowe na temat prokrastynacji?

Badania naukowe wykazały, że prokrastynacja jest związana z wieloma negatywnymi konsekwencjami w życiu i jest coraz częściej spotykanym problemem, który dotyczy aktualnie około 20% populacji, podczas gdy w latach 70 prokrastynacja dotyczyła jedynie 5% populacji.

Jakie są przykłady prokrastynacji w życiu codziennym?

Przykładami prokrastynacji w życiu codziennym mogą być:

 • Odkładanie na później zrobienia zakupów, chociaż wiesz, że są Ci potrzebne.
 • Odkładanie na później napisania pracy domowej, chociaż wiesz, że jest to pilne.
 • Odkładanie na później odbycia wizyty u lekarza, chociaż wiesz, że potrzebujesz takiej wizyty.

Jakie są różnice między prokrastynacją a lenistwem?

Prokrastynacja i lenistwo to dwa różne zachowania. Prokrastynacja to odkładanie zadań, mimo świadomości ich ważności. Lenistwo to brak chęci do działania, nawet jeśli zadanie jest proste i łatwe do wykonania.

Czy prokrastynacja jest chorobą?

Prokrastynacja nie jest oficjalnie chorobą, ale może być objawem innych zaburzeń, takich jak ADHD lub depresja.

Czy prokrastynację można wyleczyć?

Prokrastynacja to zachowanie, które można zmienić. Jeśli podejmiesz działania, aby walczyć z prokrastynacją, możesz poprawić swoje życie i osiągnąć swoje cele.

Udostępnij post

Poprzedni Artykuł
Brak motywacji: Jak odzyskać motywację?
Następny Artykuł
Trening Jacobsona: Progresywna relaksacja mięśni

Zarezerwuj konsultację

Nowości