Samokontrola: Jak pracować nad samokontrolą?

Poprzedni Artykuł
Samodyscyplina: Jak nauczyć się samodyscypliny i wytrwałości?
Następny Artykuł
Perfekcjonizm i lęk przed porażką: Jak sobie z nimi radzić?
Trening Mentalny
mindset
Samokontrola: Jak pracować nad samokontrolą? - Człowiek kukiełka sterowany dłonią

Samokontrola to umiejętność powstrzymywania się od działań impulsywnych i kierowania własnym postępowaniem. Rozwijanie samokontroli pozwala panować nad emocjami, myślami i zachowaniami nawet w trudnych sytuacjach.

W niniejszym artykule dowiesz się, czym dokładnie jest samokontrola, jakie daje korzyści i jak skutecznie nad nią pracować. Omówione zostaną objawy niskiej samokontroli, sposoby jej diagnozowania oraz konkretne ćwiczenia i techniki, które pozwolą ją wzmocnić. Znajdziesz tu również wskazówki, jak radzić sobie w sytuacjach wymagających samokontroli oraz jak zbudować trwałe nawyki samokontroli.

Czym jest samokontrola i dlaczego jest ważna?

Samokontrola to zdolność do powstrzymywania się od działań impulsywnych, które przynoszą chwilową przyjemność, ale mają negatywne konsekwencje. Obejmuje panowanie nad emocjami, pragnieniami, myślami i zachowaniami. Dzięki samokontroli jesteśmy w stanie:

 • Odraczać gratyfikację i dążyć do odległych celów.
 • Kontrolować popędy i emocje.
 • Skupiać się na zadaniu pomimo rozpraszających bodźców.
 • Powstrzymywać się od zachowań ryzykownych lub szkodliwych.

Samokontrola jest kluczowa dla powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. Pozwala osiągać cele, realizować plany, dotrzymywać zobowiązań i angażować się w pozytywne zachowania, np. regularne ćwiczenia czy oszczędzanie. Niski poziom samokontroli wiąże się z problemami takimi jak:

 • Uzależnienia;
 • Nadwaga i otyłość;
 • Zadłużenia i problemy finansowe;
 • Prokrastynacja i brak realizacji celów;
 • Zaburzenia nastroju i lękowe.

Dlatego warto pracować nad wzmocnieniem samokontroli, aby prowadzić zdrowszy, bardziej produktywny i satysfakcjonujący tryb życia.

Jakie są korzyści z samokontroli?

Rozwijanie samokontroli przynosi wiele korzyści, m.in.:

 • Osiąganie celów – samokontrola pozwala skutecznie dążyć do realizacji celów i wytrwale pracować na ich rzecz.
 • Lepiej relacje – powstrzymywanie się od impulsywnych, agresywnych zachowań poprawia relacje z innymi.
 • Większa produktywność – panowanie nad rozpraszającymi bodźcami zwiększa koncentrację i wydajność pracy.
 • Lepsze zdrowie – samokontrola pomaga utrzymać dietę, rzucić nałogi, regularnie ćwiczyć.
 • Mniej stresu – panowanie nad emocjami obniża poziom stresu i lęku.
 • Rozwój osobisty – samokontrola wzmacnia siłę woli, charakter i pewność siebie.
 • Dobre finanse – powstrzymywanie się od niepotrzebnych wydatków poprawia sytuację finansową.
 • Dobre samopoczucie – brak wyrzutów sumienia i żalu związanych z brakiem samokontroli.

Rozwijanie tej umiejętności przekłada się zatem na sukcesy w wielu sferach życia.

Objawy braku samokontroli

Jak rozpoznać, że mamy problem z samokontrolą? Oto najczęstsze objawy:

 • Impulsywność i działanie pod wpływem chwili;
 • Brak umiejętności odmawiania sobie przyjemności;
 • Uleganie nałogom i uzależnieniom;
 • Nieregularne odżywianie, objadanie się;
 • Niekończenie zadań, ciągłe odkładanie ich na później;
 • Wybuchy złości, agresji lub płaczu;
 • Nieumiejętność ignorowania rozpraszających bodźców;
 • Podejmowanie ryzykownych decyzji;
 • Problemy z koncentracją i motywacją;
 • Częste wahania nastroju.

Im więcej z tych objawów dostrzegamy u siebie, tym większa potrzeba pracy nad samokontrolą.

Przyczyny niskiej samokontroli

Przyczyn słabej samokontroli można upatrywać między innymi w:

 • Czynnikach biologicznych – słabsza kontrola impulsów może mieć podłoże genetyczne lub być związana ze zmianami w mózgu.
 • Dzieciństwie – zbyt pobłażliwe lub zbyt surowe wychowanie zaburza rozwój samokontroli.
 • Stresie i silnych emocjach – utrudniają panowanie nad zachowaniem.
 • Złych nawykach – powtarzanie negatywnych schematów utrwala brak samokontroli.
 • Niskiej samoocenie – osoby o niskiej samoocenie gorzej panują nad zachowaniami.
 • Chorobach i zaburzeniach – np. zaburzenia lękowe, ADHD, uzależnienia osłabiają hamulce.
 • Niedojrzałości emocjonalnej – trudności z regulacją emocji, brak odporności na frustrację.

Zdiagnozowanie przyczyn problemów z samokontrolą pomoże dobrać odpowiednie metody jej wzmacniania.

Jak rozpoznać słabe obszary samokontroli?

Aby poprawić samokontrolę, warto najpierw zdiagnozować, w jakich obszarach mamy z nią największy problem. Można to zrobić np. poprzez:

 • Obserwację własnych zachowań – kiedy działam impulsywnie? Gdzie zwykle „psuję” swoje postanowienia?
 • Analizę reakcji emocjonalnych – kiedy wybucham gniewem lub płaczem? Co mnie frustruje?
 • Zapisywanie codziennych aktywności – co rozprasza mnie i burzy plany dnia?
 • Rozmowę z bliskimi osobami – co w moim zachowaniu niepokoi moich bliskich?
 • Testy i kwestionariusze – standaryzowane narzędzia diagnozujące samokontrolę.

Gdy już zidentyfikujemy nasze „słabe punkty”, łatwiej będzie je wzmacniać poprzez dobranie odpowiednich ćwiczeń i technik.

Ćwiczenia i techniki rozwijające samokontrolę

Ćwiczenia na samokontrolę: 3 samurajów trzyma katany i ćwiczy w dojo

Istnieje wiele skutecznych metod rozwijania samokontroli. Warto stosować różnorodne podejścia i ćwiczyć systematycznie, aby osiągnąć trwałe rezultaty. Oto najważniejsze techniki:

TechnikaOpis
Trening uważności (mindfulness)Koncentracja na chwili obecnej, oddechu i ciele. Panowanie nad emocjami i impulsami.
Ćwiczenia oddechowe i medytacjaUspokajanie umysłu, redukcja stresu. Większa koncentracja i siła woli.
Wizualizacja i wyobraźniaWyobrażanie sytuacji wymagających samokontroli. Przygotowanie poprzez kontrolowaną ekspozycję.
Ćwiczenia koncentracji i uwagiTrataka, wizualizacja obiektów, mantry, liczenie w myślach, etc. Rozwijają zdolności skupienia pomimo bodźców rozpraszających.
Technika „stop”Przerywanie szkodliwych myśli i działań poprzez stanowcze powiedzenie „STOP!”
Oddalanie gratyfikacjiOdraczanie przyjemności i nagród. Trening cierpliwości i panowania nad impulsami.
Ustalanie celów i limitówFormułowanie konkretnych celów i zasad do przestrzegania. Budowanie samodyscypliny.
Redukowanie pokus i dystraktorówUsuwanie z otoczenia rzeczy, które kuszą i rozpraszają. Lepsza koncentracja.
Monitorowanie i dziennikAnalizowanie postępów, planowanie dalszych kroków. Utrzymanie motywacji.
Ćwiczenia rozwijające samokontrolę

Trening uważności (mindfulness)

Ćwiczenia koncentracji na chwili obecnej, oddechu i ciele (np. jak w mindfulness). Dzięki temu łatwiej opanować negatywne emocje, stres i szkodliwe impulsy w momencie ich pojawienia się.

Ćwiczenia oddechowe i medytacja

Medytacja z oddechem uspokaja umysł, redukuje stres i poprawia koncentrację, co korzystnie wpływa na siłę woli i zdolność do kontroli własnych zachowań, emocji i myśli.

Wizualizacja i wyobraźnia

Trening wyobrażeniowy – wyobrażanie sobie sytuacji wymagających samokontroli pomaga się do nich przygotować. Wizualizacja wykonana w ten sposób oswaja nas z danymi sytuacjami poprzez kontrolowaną ekspozycję na stresujące bodźce, co pozwala zbudować pożądany wzorzec zachowań.

Ćwiczenia koncentracji i uwagi

Ćwiczenia koncentracji, takie jak np. trataka, czyli wytężone, nieruchome wpatrywanie się w punkt lub wizualizacja obiektu okiem umysłu, rozwijają umiejętność skupiania się pomimo rozpraszających bodźców. Dzięki ćwiczeniom koncentracji łatwiej jest opanować negatywne impulsy.

Technika stop

Bardzo przydatną strategią na wzmocnienie kontroli jest technika „stop”. Polega na przerywaniu szkodliwych myśli lub działań poprzez mocne, stanowcze powiedzenie sobie w myślach lub na głos słowa „stop”. Pozwala to zatrzymać niechciane schematy myślowe.

Oddalanie gratyfikacji

Umiejętność odraczania przyjemności i nagród na później to jeden z kluczy do silnej samokontroli. Np. można odkładać obejrzenie serialu czy zakup nowego gadżetu o kilka dni lub tygodni. Ćwiczy to cierpliwość i panowanie nad impulsami.

Ustalanie celów i limitów

Bardzo ważne dla wzmocnienia samokontroli jest jasne formułowanie i ustalanie konkretnych celów, które chcemy osiągnąć oraz limitów i zasad, których zamierzamy przestrzegać. Jeśli np. postanowimy ograniczyć czas spędzany na mediach społecznościowych do 30 minut dziennie lub schudnąć 2 kg w ciągu miesiąca, a następnie rzeczywiście będziemy respektować te ramy, zbuduje to naszą samodyscyplinę i konsekwencję. Warto zapisywać cele oraz ewentualnie informować bliskie osoby, że się do czegoś zobowiązaliśmy – zwiększy to poczucie odpowiedzialności za ich realizację. Określanie jasnych zasad i granic pomaga je przestrzegać.

Redukowanie pokus i dystraktorów

Skuteczną techniką jest usuwanie z otoczenia rzeczy, które kuszą i rozpraszają – słodyczy, alkoholu, mediów społecznościowych. Pozwala to skoncentrować się na ważniejszych zadaniach, zamiast ulegać pokusom.

Monitorowanie siebie i dziennik samorozwoju

Analizowanie własnych postępów, zapisywanie ich w dzienniku i wyciąganie wniosków na przyszłość pomaga utrzymać motywację i czujność. Planowanie kolejnych kroków pozwala nie zatrzymywać się w rozwoju.

Dobór konkretnych technik zależy od indywidualnych potrzeb i celów. Warto stosować różnorodne podejścia i ćwiczyć systematycznie.

Jak radzić sobie w sytuacjach wymagających samokontroli?

Zimna Krew: Opanowany mężczyzna stoi niewzruszenie na szycie góry

Gdy znajdziemy się w sytuacji wymagającej silnej samokontroli, możemy zastosować poniższe strategie:

StrategiaOpis
Przygotowanie planu awaryjnegoWcześniejsze opracowanie kroków do podjęcia w obliczu danej pokusy.
Unikanie ryzykownych sytuacjiOmijanie miejsc, osób i czynności, które mogą przekroczyć nasze aktualne możliwości samokontroli.
Przekierowywanie uwagiSkupienie uwagi na czymś neutralnym, np. pracy, lekturze, medytacji. Pozwala odciągnąć się od pokusy.
Wsparcie innych osóbPoproszenie bliskiej osoby o towarzystwo i motywację w trudnych chwilach. Daje możliwość zwierzenia się.
Praktykowanie asertywnościTrening stanowczego odmawiania i stawiania granic. Jasne komunikowanie swoich oczekiwań.
Wizualizacja konsekwencjiWyobrażanie sobie długoterminowych skutków ulegania pokusom. Motywuje do wytrwania w postanowieniach.
Nagradzanie sięNagradzanie małymi przyjemnościami za zachowanie samokontroli. Wzmacnia motywację.
Strategie wspierające rozwój samoopanowania

Przygotowanie planu awaryjnego

Aby poradzić sobie w sytuacjach wymagających samokontroli, warto wcześniej przygotować plan awaryjny. Może on zawierać konkretne kroki, które podejmiemy, gdy pojawi się pokusa np. wyjście na spacer lub rozmowa z przyjacielem. Dzięki temu będziemy przygotowani do opanowania trudnych chwil.

Unikanie ryzykownych sytuacji

Ważną strategią jest też unikanie okoliczności, które najprawdopodobniej przekroczą nasze możliwości samokontroli. Jeśli wiemy, że pewne miejsca, osoby lub czynności wpływają na nas źle, należy ich omijać w miarę możliwości. Pozwoli to nie narażać się na zbyt duże pokusy i ułatwi opanowanie trudnych emocji.

Przekierowywanie uwagi

Kiedy znajdziemy się w sytuacji wymagającej silnej samokontroli, dobrym sposobem jest skupienie całej uwagi na czymś neutralnym, co pomoże zapomnieć o występującej pokusie. Może to być np. wykonywanie prostej pracy, czytanie książki, medytacja lub obserwowanie otoczenia. Dzięki temu wyhamujemy pokusę i pozwolimy emocjom się uspokoić.

Wsparcie innych osób

Bardzo pomocnym sposobem radzenia sobie w sytuacjach wymagających silnej samokontroli jest poproszenie kogoś bliskiego o wsparcie. Możemy zwrócić się do przyjaciela, członka rodziny lub innej zaufaniej osoby z prośbą o towarzyszenie nam w trudnych chwilach. Czasami wystarczy sama obecność kogoś, kto dodaje otuchy i motywacji do walki z pokusą. Można też porozmawiać i wyjaśnić, z jakim problemem się zmagamy – czasem dobra rada od drugiej osoby pomoże znaleźć skuteczne rozwiązanie.

Praktykowanie asertywności

Przydatną strategią jest trenowanie zachowań asertywnych, czyli umiejętności stanowczego odmawiania i stawiania swoich granic. Kiedy czujemy, że nasza samokontrola słabnie, warto wyraźnie zakomunikować innym osobom, że nie zgadzamy się na coś lub nie chcemy czegoś robić. Kluczowe jest określenie wprost swoich oczekiwań i potrzeb – dzięki temu inni nie będą nas namawiać do zachowań, których chcemy uniknąć. Ćwiczenie takich zachowań pomoże budować pewność siebie i ułatwi radzenie sobie w sytuacjach pokusy.

Budowanie nawyków samokontroli

Dobre nawyki samokontroli: OK - kciuk trzymany w górze

Aby samokontrola przynosiła długofalowe efekty, należy stopniowo wypracować dobre nawyki. Poniżej przykładowe strategie, które warto stosować:

Małe kroki i stopniowe cele

Zamiast od razu stawiać sobie ambitne, trudne cele, lepiej wyznaczać po kolei małe kroki milowe, które jesteśmy w stanie osiągnąć. Można zacząć np. od 1 tygodnia bez słodyczy, potem przejść do 2 tygodni itd. Taka technika działa, ponieważ małe sukcesy są łatwiejsze do osiągnięcia i utrzymania. Dają też motywację do dalszej pracy nad sobą.

Nagradzanie postępów

Ważnym elementem jest docenianie każdego małego sukcesu i nagradzanie się za postępy. Np. po tygodniu ćwiczeń można kupić sobie ulubioną książkę albo pójść na spacer. Takie wzmocnienia utrwalają pozytywne nawyki i zwiększają motywację do działania.

Automatyzacja dobrych nawyków

Aby wzmocnić samokontrolę, należy codziennie podejmować pożądane zachowania – z czasem staną się one nawykowe i nie będą wymagały aż tak dużego wysiłku. Można zacząć od 5 minut ćwiczeń rano, stopniowo wydłużając do 30 minut. Bycie konsekwentnym jest tutaj kluczowe.

Rozpoczynanie od rzeczy najłatwiejszych

Na początku dobrze jest wybrać najprostsze zmiany, żeby zminimalizować ryzyko porażki. Pozwoli to nabrać pewności siebie i przygotuje do stopniowego zwiększania wymagań. Można zacząć od najmniejszych celów, np. codziennie wstawać 15 minut wcześniej niż zwykle.

Budowanie trwałych nawyków wymaga czasu, cierpliwości i systematyczności, ale znacząco poprawi samokontrolę i przyniesie korzyści w przyszłości.

Podtrzymywanie samokontroli w długim okresie

Aby efekty pracy nad samokontrolą utrzymywały się w czasie, warto:

 • Kontynuować ćwiczenia i techniki wzmacniające samokontrolę;
 • Unikać sytuacji zbyt silnie naruszających samokontrolę;
 • Przywracać dobre nawyki, gdy zanikną;
 • Pamiętać o celach, dla których rozwijaliśmy samokontrolę;
 • Nagradzać się za każdy kolejny dzień/tydzień/miesiąc sukcesu;
 • Zwracać się o wsparcie do bliskich w trudnych momentach;
 • Nie traktować drobnych potknięć jako porażki.

Dzięki temu samokontrola ma szansę stać się trwałą cechą charakteru.

Kiedy warto skorzystać z pomocy specjalisty?

Jeśli mimo starań nie udaje nam się poprawić samokontroli lub jej brak znacząco pogarsza jakość życia, warto rozważyć terapię, np.:

 • Współpracę z trenerem mentalnym;
 • Terapię poznawczo-behawioralną;
 • Grupy wsparcia lub terapię uzależnień;
 • Terapię rodzinną przy problemach wywodzących się z dzieciństwa;
 • Farmakoterapię przy deficytach neurologicznych.

Specjalista pomoże zdiagnozować źródła problemów i dobrać skuteczne metody ich rozwiązania.


Chcesz opanować swój umysł i wykształcić zdolność samokontroli? Kliknij poniższy guzik i zarezerwuj sesję z trenerem mentalnym!


Podsumowanie: Samokontrola to podstawa sukcesu i szczęścia

Samokontrola a sukces: Opanowany biznesmen w garniturze

Rozwijanie samokontroli to proces wymagający cierpliwości i systematyczności, ale możliwy do osiągnięcia dla każdego. Kluczowe jest:

 1. Zdiagnozowanie obszarów do pracy nad sobą;
 2. Stosowanie różnorodnych technik wzmacniających samokontrolę;
 3. Stopniowe budowanie pozytywnych nawyków;
 4. Radzenie sobie ze słabościami i okazjonalnymi niepowodzeniami bez obwiniania się;
 5. Korzystanie ze wsparcia bliskich osób;
 6. Wytrwałe dążenie do wyznaczonych celów.

Rozwijanie samokontroli własnych myśli, emocji i zachowań pozwoli prowadzić życie w zgodzie z wartościami, realizować plany i aspiracje oraz radzić sobie z wyzwaniami. To klucz do osiągania sukcesów i satysfakcji we wszystkich sferach życia.

Jakie są najlepsze ćwiczenia na samokontrolę?

Do najskuteczniejszych należą trening uważności, ćwiczenia oddechowe, wizualizacja sytuacji wymagających samokontroli oraz stopniowe wystawianie się na pokusy przy jednoczesnym ich odrzucaniu.

Czy można wyleczyć się z braku samokontroli?

Poprzez trening mentalny można znacząco poprawić samokontrolę, choć osoby z deficytami neurologicznymi mogą mieć trwalsze problemy z impulsywnością.

Jak pomóc dziecku rozwinąć samokontrolę?

Modelowanie dobrych zachowań, pochwały za wysiłek, ćwiczenia cierpliwości, stopniowanie wymagań, jasne zasady i konsekwencje.

Jak poprawić samokontrolę w jedzeniu?

Jeść świadomie i powoli, unikać pokus, robić przerwy w jedzeniu, pić wodę regularnie, zwracać uwagę na sygnały sytości, stosować technikę.

Jak rozwinąć silną wolę i hart ducha?

Poprzez wyznaczanie ambitnych celów, podejmowanie wyzwań, radzenie sobie z przeciwnościami losu, codzienną praktykę determinacji i wykonywanie małych zadań, które dokładają kolejne cegiełki.

Czy dobrze jest całkowicie kontrolować swoje emocje?

Hamowanie emocji może prowadzić do problemów psychicznych. Zdrowa samokontrola to umiejętność akceptowania uczuć przy jednoczesnym powstrzymywaniu się od szkodliwych działań pod ich wpływem.

Jaka jest różnica między silną wolą a samokontrolą?

Silna wola to determinacja w dążeniu do celu. Samokontrola to powstrzymywanie się przed działaniami szkodliwymi lub nieprowadzącymi do celu. Obie cechy się uzupełniają.

Jak nie poddawać się w rozwijaniu samokontroli?

Wyznaczać małe, realistyczne cele, doceniać drobne postępy, nie obwiniać się za potknięcia, korzystać z pomocy innych, skupiać się na powodach, dla których to robimy.

Jak poprawić samokontrolę finansową?

Rozplanowywać budżet, ograniczać płatności kartą, odkładać część dochodów, unikać pokus zakupowych, kontrolować nieplanowane wydatki.

Jak funkcjonuje samokontrola w mózgu?

Kluczową rolę odgrywa kora przedczołowa w mózgu odpowiedzialna za logiczne myślenie i samokontrolę. Hamuje ona aktywność układu limbicznego, odpowiedzialnego za emocje i impulsywne reakcje.

Czy można wzmocnić samokontrolę poprzez medytację?

Ćwiczenia uważności i koncentracji zwiększają aktywność kory przedczołowej, co przekłada się na lepszą kontrolę impulsów i emocji.

Jak pokonać lenistwo i zmobilizować się do działania?

Wyznaczać konkretne, niewielkie kroki, planować przyjemności po pracy, szukać motywacji w swoich celach, prosić innych o mobilizację, stosować technikę 5 minut.

Udostępnij post

Poprzedni Artykuł
Samodyscyplina: Jak nauczyć się samodyscypliny i wytrwałości?
Następny Artykuł
Perfekcjonizm i lęk przed porażką: Jak sobie z nimi radzić?

Zarezerwuj konsultację

Nowości