Trening mentalny szermierzy

Poprzedni Artykuł
Trening mentalny snajpera
Następny Artykuł
Ćwiczenia relaksacyjne: Pokonaj stres z pomocą prostych ćwiczeń
Trening Mentalny
sport
Trening Mentalny Szermierzy - Skupiony szermierz patrzy na szpadę

Szermierka to sport wywodzący się ze sztuki walki, który łączy w sobie elegancję, precyzję i strategiczne myślenie. Jej historia sięga czasów starożytnych, kiedy umiejętność posługiwania się bronią białą była niezbędna do obrony honoru i życia. Współcześnie szermierka ewoluowała w dyscyplinę sportową, która wymaga od zawodników nie tylko doskonałej sprawności fizycznej, ale także silnej psychiki i umiejętności panowania nad emocjami.

W dalszej części artykułu omówimy różne rodzaje broni stosowane w szermierce oraz holistyczne podejście do treningu szermierczego, ze szczególnym uwzględnieniem roli sportowego treningu mentalnego. Przyjrzymy się także, jak psychologia sportu wspiera szermierzy w osiąganiu sukcesów oraz jakie doświadczenia z treningiem mentalnym mają znani zawodnicy. Na koniec podsumujemy, dlaczego holistyczne podejście, łączące trening techniczny, mentalny, fizyczną rozgrzewkę oraz naukę sztuki szermierki, jest kluczem do mistrzostwa w tej fascynującej dyscyplinie.

Szpada, szabla, floret – różne oblicza szermierki

Szermierka oferuje trzy różne konkurencje, które różnią się rodzajem używanej broni i zasadami walki. Szpada to najcięższa i najbardziej sztywna broń, która pozwala na trafienia w całe ciało przeciwnika. Szabla z kolei charakteryzuje się lekką i giętką klingą, a trafienia można zadawać tylko od pasa w górę. Floret natomiast to broń przeznaczona do pchnięć, a pole trafień ogranicza się do tułowia.

Każda z tych broni wymaga nieco innej taktyki i techniki walki, co sprawia, że szermierze często specjalizują się w jednej konkretnej konkurencji. Niezależnie jednak od wyboru broni, wszyscy zawodnicy muszą wykazać się szybkością, zwinnością, a także umiejętnością przewidywania ruchów przeciwnika i błyskawicznego reagowania na zmieniającą się sytuację na planszy.

Holistyczne podejście do treningu szermierczego

Dwóch szermierzy zadaje ciosy szpadami podczas pojedynku szermierskiego

Osiągnięcie mistrzostwa w szermierce wymaga holistycznego podejścia do treningu, które obejmuje nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale także pracę nad techniką, taktyką i sferą mentalną. Poniższa tabela przedstawia kluczowe elementy kompleksowego treningu szermierczego:

Element treninguCelPrzykładowe ćwiczenia
Trening fizycznyRozwój siły, wytrzymałości, gibkości i koordynacji-Ćwiczenia z ciężarami
-Interwały
-Stretching
Trening technicznyOpanowanie podstawowych technik i doskonalenie umiejętności-Praca nad postawą
-Ćwiczenia cięć i pchnięć
-Kombinacje ruchów
-Sparingi
Trening taktycznyAnaliza przeciwnika, adaptacja strategii, podejmowanie decyzji-Analiza nagrań walk
-Gry decyzyjne
-Sparingi z różnymi przeciwnikami i ich analiza
Trening mentalnyRozwój umiejętności psychologicznych, radzenie sobie ze stresem, budowanie pewności siebie-Wizualizacja
-Relaksacja
-Ćwiczenia koncentracji
-Ustalanie celów
Komponenty treningu szermierskiego

Regularne i systematyczne ćwiczenia we wszystkich tych obszarach pozwalają szermierzom osiągać postępy i przygotowują ich do rywalizacji na najwyższym poziomie. Warto jednak pamiętać, że proporcje poszczególnych elementów treningu mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i predyspozycji zawodnika.

Trening fizyczny – siła, wytrzymałość i gibkość

Trening fizyczny stanowi fundament przygotowań szermierczych, gdyż bez odpowiedniej kondycji i sprawności zawodnik nie będzie w stanie efektywnie realizować założeń taktycznych ani technik. Ćwiczenia siłowe, takie jak przysiady, wyciskanie sztangi czy podciąganie na drążku, pomagają budować mięśnie niezbędne do dynamicznych ruchów i kontroli broni. Z kolei trening wytrzymałościowy, obejmujący m.in. interwały i ćwiczenia kardio, zwiększa wydolność organizmu i opóźnia zmęczenie podczas długich pojedynków. Nie można też zapominać o ćwiczeniach rozciągających dla gibkości, które zapobiegają kontuzjom i pozwalają na większą swobodę ruchów.

Oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych szermierze powinni także wykonywać trening specjalistyczny, ukierunkowany na mięśnie i stawy szczególnie obciążone podczas walki. Należą do nich m.in. mięśnie ramion, przedramion, barków, klatki piersiowej, pleców, oraz nóg. Ważne jest, aby program treningowy był zrównoważony i dostosowany do indywidualnych potrzeb zawodnika, co pozwoli uniknąć przeciążeń i kontuzji.

Trening techniczny – opanowanie podstaw i doskonalenie umiejętności

Trening techniczny to serce przygotowań szermierczych, gdyż to właśnie biegłość w posługiwaniu się bronią decyduje o sukcesie podczas zawodów. Zawodnicy muszą opanować podstawowe postawy, sposoby poruszania się, cięcia i pchnięcia oraz bloki, a następnie doskonalić je poprzez niezliczone powtórzenia połączone z inteligentną analizą treningu. Ważne jest, aby ćwiczyć nie tylko pojedyncze ruchy, ale także płynne kombinacje i sekwencje, które można później wykorzystać w walce.

Nieodzownym elementem treningu technicznego są sparingi, czyli ćwiczebne walki z partnerem. Pozwalają one szlifować umiejętności w warunkach zbliżonych do prawdziwego pojedynku oraz eksperymentować z różnymi wariantami taktycznymi. Istotne jest, aby dobierać partnerów o różnym stylu walki i poziomie zaawansowania, co pomoże przygotować się do starcia z rozmaitymi przeciwnikami.

Trening taktyczny – analiza przeciwnika i adaptacja strategii

O ile technika to alfabet szermierki, o tyle taktyka to umiejętność składania liter w słowa i zdania. Trening taktyczny uczy zawodników, jak analizować styl walki przeciwnika, dostrzegać jego mocne i słabe strony oraz dostosowywać strategię do konkretnej sytuacji na planszy. Szermierze muszą nauczyć się przewidywać ruchy rywala, wyprzedzać jego akcje i wykorzystywać nadarzające się okazje do zadania trafienia.

Doskonałym narzędziem w treningu taktycznym jest analiza nagrań własnych walk oraz pojedynków innych zawodników. Pozwala ona zidentyfikować błędy, wyciągnąć wnioski i opracować plan na przyszłe starcia. Równie istotne są symulacje różnych scenariuszy taktycznych podczas sparingów oraz gry decyzyjne, rozwijające umiejętność szybkiego myślenia i adaptacji.

Trening mentalny – niezbędny element przygotowań szermierza

Mentalnie zdyscyplinowani szermierze podczas pojedynku na szpady

Trening mentalny to często niedoceniany, a jednak kluczowy aspekt przygotowań szermierczych. W sporcie, gdzie o zwycięstwie decydują ułamki sekund i milimetry, umiejętność opanowania emocji, koncentracji i radzenia sobie ze stresem może być tym, co odróżnia mistrzów od przeciętnych zawodników. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze techniki treningu mentalnego wykorzystywane przez szermierzy:

TechnikaOpisKorzyści
WizualizacjaTworzenie w umyśle szczegółowych obrazów pożądanych osiągnięć i przebiegu walki-Zwiększenie pewności siebie
-Poprawa koncentracji
-Przyspieszenie uczenia się nowych umiejętności
RelaksacjaŚwiadome rozluźnianie mięśni i uspokajanie umysłu poprzez techniki oddechowe i medytację-Redukcja stresu i napięcia
-Poprawa regeneracji
-Zwiększenie poczucia kontroli
KoncentracjaĆwiczenie umiejętności skupiania uwagi na zadaniu i eliminowania dystraktorów-Poprawa szybkości reakcji
-Zmniejszenie liczby błędów
-Zwiększenie odporności psychicznej
Ustalanie celówWyznaczanie konkretnych, mierzalnych i realistycznych celów krótko- i długoterminowych-Wzrost motywacji
-Poprawa organizacji treningu
-Zwiększenie poczucia spełnienia
Techniki i metody treningu mentalnego szermierzy

Regularne stosowanie tych technik, w tym również odpowiednia rozgrzewka, pomaga szermierzom osiągnąć optymalny stan umysłu zarówno podczas treningów, jak i zawodów. Wymaga to jednak systematycznej pracy i traktowania treningu mentalnego jako integralnej części przygotowań, na równi z ćwiczeniami fizycznymi i technicznymi.

Znaczenie treningu mentalnego w szermierce

W szermierce, gdzie walka toczy się nie tylko na planszy, ale także w głowie zawodnika, trening mentalny nabiera szczególnego znaczenia, a kluczem do sukcesu jest postrzeganie tego wysiłku jako części sztuki i sportu. Szermierze muszą bowiem radzić sobie z szeregiem wyzwań psychologicznych, takich jak presja osiągania wyników, lęk przed porażką czy trudności w utrzymaniu koncentracji. Umiejętność panowania nad emocjami i zachowania spokoju w kluczowych momentach pojedynku często decyduje o jego wyniku.

Co więcej, trening mentalny pomaga szermierzom w pełni wykorzystać ich potencjał fizyczny i techniczny. Zawodnik, który wierzy w swoje umiejętności, potrafi skoncentrować się na zadaniu i skutecznie radzić sobie ze stresem, jest w stanie osiągać lepsze wyniki niż ten, który ma wątpliwości i ulega presji. Dlatego też czołowi szermierze na świecie przywiązują dużą wagę do pracy nad sferą mentalną i stale poszukują nowych sposobów na osiągnięcie przewagi psychologicznej nad rywalami.

Techniki treningu mentalnego – wizualizacja, relaksacja, koncentracja i ustalanie celów

Wizualizacja sportowa to jedna z najpotężniejszych technik treningu mentalnego, polegająca na tworzeniu w umyśle szczegółowych obrazów pożądanych osiągnięć i przebiegu walki. Szermierze mogą wizualizować siebie wykonujących perfekcyjne akcje, zdobywających punkty i wygrywających pojedynki. Regularne praktykowanie wizualizacji zwiększa pewność siebie, poprawia koncentrację i przyspiesza uczenie się nowych umiejętności.

Ćwiczenia relaksacyjne z kolei pomaga szermierzom radzić sobie z napięciem i stresem, które są nieodłączną częścią rywalizacji sportowej. Poprzez świadome rozluźnianie mięśni i uspokajanie umysłu, zawodnicy mogą osiągnąć stan głębokiego odprężenia, co przekłada się na lepszą regenerację i zwiększone poczucie kontroli. Popularne techniki relaksacyjne to trening autogenny, progresywna relaksacja mięśni czy medytacja.

Skupienie i ćwiczenia koncentracyjne to kolejny filar treningu mentalnego, szczególnie istotny w szermierce, gdzie akcja toczy się w błyskawicznym tempie. Szermierze muszą nauczyć się błyskawicznie skupiać uwagę na najważniejszych elementach walki i eliminować wszelkie dystraktory. Ćwiczenia koncentracji, takie jak medytacja na punkt czy trening uważności, pomagają poprawić szybkość reakcji, zmniejszyć liczbę błędów i zwiększyć odporność psychiczną.

Ustalanie celów, z kolei, to technika, która nadaje kierunek i sens treningom szermierczym. Poprzez wyznaczanie konkretnych, mierzalnych i realistycznych celów krótko- i długoterminowych, zawodnicy zyskują motywację do ciężkiej pracy, lepiej organizują swoje przygotowania i czerpią większą satysfakcję z osiąganych postępów. Ważne jest, aby cele były ambitne, ale jednocześnie osiągalne i aby szermierze regularnie monitorowali swoje postępy.

Psychologia sportu w służbie szermierzy

Szermierka a psychologia sportu - trening psychologiczny szermierzy

Psychologia sportu to dziedzina nauki, która dostarcza szermierzom cennych narzędzi do pracy nad umysłem i osiągania optymalnej formy psychicznej. Korzystając z dorobku psychologii, trenerzy i zawodnicy mogą lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące ludzkim zachowaniem w warunkach rywalizacji sportowej i opracować skuteczne strategie radzenia sobie z wyzwaniami mentalnymi.

Jednym z kluczowych zagadnień w psychologii sportu jest motywacja, czyli siła napędowa, która skłania szermierzy do ciężkiej pracy i pokonywania własnych słabości. Psychologowie sportowi rozróżniają dwa główne rodzaje motywacji: wewnętrzną, wynikającą z pasji i zamiłowania do szermierki, oraz zewnętrzną, opartą na nagrodach i uznaniu otoczenia. Optymalnie zmotywowany zawodnik czerpie satysfakcję z samego procesu treningowego i rywalizacji, a jednocześnie potrafi docenić wartość osiąganych sukcesów.

Motywacja – wewnętrzna siła napędowa do osiągania sukcesów

Motywacja wewnętrzna to najsilniejsze i najbardziej trwałe źródło zaangażowania w szermierce. Zawodnicy, którzy kochają ten sport dla niego samego, czerpią radość z pokonywania własnych słabości i nieustannie dążą do perfekcji, mają największe szanse na osiągnięcie mistrzostwa. Ich pasja sprawia, że są w stanie przetrzymać trudne okresy, porażki i kontuzje, a każdy trening traktują jako okazję do rozwoju i doskonalenia umiejętności.

Aby rozwijać motywację wewnętrzną, szermierze powinni skupić się na procesie, a nie tylko na wynikach. Oznacza to czerpanie satysfakcji z małych postępów, docenianie włożonego wysiłku i traktowanie błędów jako cennych lekcji. Ważne jest także, aby zawodnicy mieli poczucie autonomii i wpływu na swój rozwój, dlatego trenerzy powinni angażować ich w planowanie treningów i ustalanie celów.

Stres – wróg czy sprzymierzeniec szermierza?

Stres to nieodłączny element rywalizacji sportowej, który może być zarówno wrogiem, jak i sprzymierzeńcem szermierza. Z jednej strony, nadmierny stres prowadzi do napięcia mięśni, zaburzeń koncentracji i podejmowania błędnych decyzji, czemu można zaradzić przez zrozumienie szermierki jako sztuki i sportu wymagającego równowagi psychicznej. Z drugiej jednak strony, optymalny poziom pobudzenia pomaga zmobilizować siły, wyostrzyć zmysły i osiągnąć stan “flow”, w którym zawodnik działa instynktownie i bez wysiłku.

Kluczem do opanowania stresu jest nauczenie się rozpoznawania jego objawów i stosowania technik relaksacyjnych w odpowiednim momencie. Szermierze mogą korzystać z takich metod jak głębokie oddychanie, wizualizacja czy progresywna relaksacja mięśni, aby obniżyć poziom napięcia i odzyskać kontrolę nad emocjami. Ważne jest także, aby traktować stres jako naturalną reakcję organizmu na wyzwanie, a nie jako oznakę słabości czy braku kompetencji.

Pewność siebie i wiara we własne możliwości

Pewność siebie to fundament sukcesu w szermierce. Zawodnik, który wierzy w swoje umiejętności i możliwość zwycięstwa, jest w stanie osiągać lepsze wyniki niż ten, który wątpi w siebie i obawia się porażki. Wysoki poziom pewności siebie pozwala szermierzom podejmować odważne decyzje, inicjować akcje i zachować spokój w kluczowych momentach walki.

Budowanie pewności siebie to proces, który wymaga czasu i systematycznej pracy. Szermierze mogą wzmacniać wiarę w siebie poprzez analizowanie swoich mocnych stron, celebrowanie sukcesów i uczenie się na błędach. Ważne jest także, aby zawodnicy otaczali się wspierającymi ludźmi i unikali porównywania się z innymi. Pewność siebie powinna jednak iść w parze z pokorą i realną oceną własnych możliwości, gdyż zarówno jej nadmiar, jak i niedobór mogą prowadzić do problemów.

Odporność psychiczna – fundament sukcesu w sporcie

Odporność psychiczna to zdolność do efektywnego radzenia sobie z przeciwnościami, presją i niepowodzeniami. W szermierce, gdzie rywalizacja jest niezwykle zacięta, a porażki nieuniknione, wysoki poziom odporności psychicznej pozwala zawodnikom utrzymać motywację, koncentrację i wiarę w siebie nawet w najtrudniejszych momentach.

Kształtowanie odporności psychicznej to złożony proces, na który składa się wiele czynników. Szermierze mogą rozwijać tę cechę poprzez stawianie czoła wyzwaniom, uczenie się akceptacji niepowodzeń i traktowanie ich jako okazji do rozwoju. Istotne jest także pielęgnowanie pozytywnego nastawienia, skupianie się na czynnikach, które można kontrolować i czerpanie wsparcia od bliskich osób. Regularne stosowanie technik treningu mentalnego, takich jak wizualizacja czy ustalanie celów, również przyczynia się do budowania odporności psychicznej.

Rola trenera mentalnego w treningu mentalnym szermierzy

Trener mentalny to specjalista, który pomaga zawodnikom osiągać optymalną formę psychiczną i radzić sobie z wyzwaniami mentalnymi. Jego rola w treningu szermierczym polega na diagnozowaniu mocnych i słabych stron zawodnika, opracowywaniu indywidualnych strategii rozwoju umiejętności psychologicznych oraz wspieraniu szermierza w trudnych momentach.

Współpraca z trenerem mentalny może przynieść szereg korzyści, takich jak:

  • Zwiększenie świadomości własnych procesów myślowych i emocjonalnych
  • Nabycie konkretnych technik radzenia sobie ze stresem, presją i lękiem
  • Poprawa koncentracji, pewności siebie i motywacji
  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji w zespole
  • Szybsza regeneracja po porażkach i kontuzjach
  • Osiąganie lepszych wyników sportowych i większej satysfakcji z uprawiania szermierki, co jest celem każdego zawodnika klasy mistrzowskiej.

Trener mentalny może pracować z szermierzem indywidualnie, prowadząc regularne sesje konsultacyjne, lub też organizować warsztaty i szkolenia dla całego zespołu. Ważne jest, aby zawodnik czuł zaufanie do specjalisty i był otwarty na jego sugestie, gdyż tylko wtedy współpraca przyniesie oczekiwane efekty.

Znani szermierze a sfera mentalna

Wielu czołowych szermierzy na świecie przypisuje swoje sukcesy regularnemu treningowi mentalnemu i współpracy z psychologiem sportu. Oto kilka przykładów:

  • Valentina Vezzali, włoska florecistka i sześciokrotna mistrzyni olimpijska, podkreśla znaczenie wsparcia psychologicznego swojego trenera, Giulio Tomassini, oraz roli koncentracji w szermierce. W wywiadach ujawniała, że silna psychika to mus dla szermierza.
  • Aldo Montano, włoski szablista, medalista olimpijski i mistrz świata musiał regularnie wykazywać się nie lada kreatywnością, przebiegłością i koncentracją podczas pojedynków szermerskich – każdą z tych cech można rozwinąć dzięki treningowi mentalnemu.
  • Mariel Leigh Zagunis, amerykańska szablistka i kilkukrotna medalistka olimpijska, podkreśla znaczenie pewności siebie, pozytywnego dialogu wewnętrznego i wiary w proces treningowy. Podczas jednego z wywiadów dla FIE Fencing opowiadała, w jaki sposób oczyszcza umysł z przeszkadzających myśli, by móc w pełni skupić się na pojedynku podczas ważnych zawodów.
  • Rubén Limardo, wenezuelski szpadzista i mistrz olimpijski, przywiązuje dużą wagę do ćwiczeń koncentracyjnych i wizualizacji – on również opowiadał o tym w wywiadzie dla FIE Fencing. Jednym z ważnych aspektów jego strategii mentalnej jest skupienie się na najważniejszych zawodach w danym sezonie i powolne dążenie do celu (zamiast rozpraszania uwagi i energii mentalnej na pomniejszych konkursach).

Przykłady te pokazują, że trening mentalny jest nieodzownym elementem przygotowań na najwyższym poziomie i może stanowić klucz do osiągnięcia sportowego mistrzostwa.

Wpływ treningu mentalnego na wyniki sportowe w szermierce

Liczne badania naukowe potwierdzają pozytywny wpływ treningu mentalnego na wyniki osiągane przez sportowców różnych dziedzin. Zawodnicy, którzy regularnie stosują techniki psychologiczne, takie jak wizualizacja, świadoma relaksacja czy ustalanie celów, osiągają lepsze rezultaty niż ci, którzy koncentrują się wyłącznie na przygotowaniu fizycznym i technicznym.

Jednym z obszarów, w których trening mentalny przynosi szczególne korzyści, jest radzenie sobie ze stresem i presją. Szermierze, którzy potrafią kontrolować swoje emocje i zachować spokój w kluczowych momentach walki, popełniają mniej błędów i są w stanie wykorzystać swój pełen potencjał. Potwierdzają to wyniki badań, które wskazują na niższy poziom kortyzolu (hormonu stresu) i lepszą koncentrację u zawodników stosujących techniki relaksacyjne, podkreślając ich rolę w przygotowaniach zawodników klasy mistrzowskiej.

Innym obszarem, w którym trening mentalny może przynieść wymierne efekty, jest pewność siebie i wiara we własne możliwości. Szermierze, którzy regularnie wizualizują swoje sukcesy i pracują nad pozytywnym wewnętrznym dialogiem, osiągają lepsze wyniki niż ci, którzy wątpią w siebie i koncentrują się na potencjalnych porażkach. Badania pokazują, że zawodnicy o wysokim poziomie pewności siebie są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i inicjowania akcji, co często przekłada się na zwycięstwa.

Ostatecznie trening mentalny może pomóc szermierzom w utrzymaniu wysokiej motywacji i zaangażowania, nawet w obliczu przeciwności losu i trudnych warunków. Zawodnicy, którzy potrafią znajdować wewnętrzną siłę i czerpać satysfakcję z samego procesu treningowego, są mniej podatni na wypalenie i osiągają bardziej stabilne wyniki.

Podsumowanie: Mental kluczem do mistrzostwa w szermierce

Trening Mentalny W Szermierce - Dwóch szermierzy wykonuje pchnięcie szpadami

Podsumowując, trening mentalny jest nieodzownym elementem przygotowań szermierczych, który pozwala zawodnikom osiągać pełnię swojego potencjału i radzić sobie z wyzwaniami natury psychologicznej. Stosowanie technik takich jak wizualizacja, relaksacja, koncentracja czy ustalanie celów pomaga szermierzom budować pewność siebie, radzić sobie ze stresem i utrzymywać wysoką motywację. Regularna współpraca z trenerem mentalnym może przynieść niemałe korzyści, takie jak lepsza kontrola emocji, szybsza regeneracja psychiczna po porażkach i kontuzjach oraz osiąganie lepszych wyników sportowych, dzięki podwyższonej zdolności to koncentracji i kontroli własnego umysłu oraz ciała.

Dlatego właśnie współczesna szermierka stawia przed zawodnikami coraz wyższe wymagania – już nie wystarczy być sprawnym fizycznie i biegłym technicznie. Aby sięgać po najwyższe nagrody, szermierze muszą być również silni psychicznie, zdolni do adaptacji i nieustannego rozwoju. Wymaga to ogromnej pracy, poświęcenia i determinacji, ale nagroda w postaci sportowej nieśmiertelności jest warta każdego wysiłku.

Udostępnij post

Poprzedni Artykuł
Trening mentalny snajpera
Następny Artykuł
Ćwiczenia relaksacyjne: Pokonaj stres z pomocą prostych ćwiczeń

Zarezerwuj konsultację

Nowości

Wisceralizacja, czyli zaawansowana wizualizacja

Co to jest wisceralizacja?

Trening Mentalny
Wisceralizacja to zaawansowana technika wizualizacji (treningu wyobrażeniowego), która angażuje nie tylko zmysł wzroku, ale także inne zmysły, takie jak słuch, dotyk, węch i smak (a także nocycepcję, propriocepcję, termocepcję, barocepcję,…
Promienie słońca ledwo przebijają się przez gałęzie drzew w gęstym lesie

Trening mentalny a survival

Trening Mentalny
Trening mentalny, definiowany jako zestaw ćwiczeń i technik ukierunkowanych na doskonalenie funkcjonowania psychicznego, stanowi kluczowy element przygotowań survivalowych. Regularna praktyka treningu mentalnego pozwala prepperom rozwinąć umiejętności radzenia sobie ze stresem,…
Mężczyzna stosuje trening psychosomatyczny

Jak działa trening psychosomatyczny?

Trening Mentalny
Trening psychosomatyczny (aka wizualizacja psychosomatyczna) to innowacyjna metoda pracy z ciałem i umysłem, stworzona przez Daniela Domaradzkiego, trenera mentalnego. Opiera się ona na ścisłym połączeniu procesów fizjologicznych i psychicznych, wykorzystując…