Jak działa trening psychosomatyczny?

Poprzedni Artykuł
Ćwiczenia relaksacyjne: Pokonaj stres z pomocą prostych ćwiczeń
Następny Artykuł
Trening mentalny a survival
Trening Mentalny
wizualizacja
Mężczyzna stosuje trening psychosomatyczny

Trening psychosomatyczny (aka wizualizacja psychosomatyczna) to innowacyjna metoda pracy z ciałem i umysłem, stworzona przez Daniela Domaradzkiego, trenera mentalnego. Opiera się ona na ścisłym połączeniu procesów fizjologicznych i psychicznych, wykorzystując techniki takie jak medytacja, wisceralizacja oraz świadoma kontrola funkcji autonomicznego układu nerwowego. Celem treningu psychosomatycznego jest osiągnięcie głębokiej świadomości ciała, a następnie wykorzystanie tej świadomości do wpływania na różne funkcje organizmu – od tempa oddechu po napięcie mięśni, ciśnienie krwi, a nawet objawy chorób psychosomatycznych (ból, stres, napięcie, niepokój, kołatanie serca, etc.).

Niniejszy artykuł kompleksowo omówi mechanizmy działania treningu psychosomatycznego, jego powiązania z psychosomatyką oraz zastosowanie w różnych dziedzinach życia – od sportu po biznes. Przybliżymy również kluczowe techniki, takie jak wisceralizacja i interocepcja, oraz wyjaśnimy, w jaki sposób trening ten wpływa na autonomiczny układ nerwowy.

Techniki stosowane w treningu psychosomatycznym

Trening psychosomatyczny opiera się na szeregu zaawansowanych technik, które pozwalają uczestnikom na dogłębne poznanie i kontrolę procesów zachodzących w ich organizmie. Kluczową rolę odgrywają tu medytacja, techniki oddechowe oraz rozwijanie świadomości ciała.

 • Medytacja:
  • Głęboka medytacja i budowanie świadomości ciała
  • Wykorzystanie technik podobnych do mindfulness, vipassany, trataki, treningu autogennego Schulza, treningu Jacobsona, medytacji ninjutsu czy metody Wima Hofa
  • Silne ukierunkowanie na percepcję wewnętrznych bodźców i procesów fizjologicznych
 • Techniki oddechowe:
  • Kontrola tempa, głębokości i rytmu oddechu
  • Wpływ na gospodarkę tlenową organizmu i ciśnienie krwi
  • Techniki takie jak oddychanie przeponowe i powolne wydechy połączone z wizualizacją
  • Osiąganie stanu głębokiej relaksacji i regulacja pracy autonomicznego układu nerwowego
 • Rozwijanie świadomości ciała:
  • Obserwacja i interpretacja sygnałów płynących z wnętrza organizmu
  • Rozwój interocepcji, enterocepcji i propriocepcji
  • Podstawa do pracy z umysłem i ciałem oraz wizualizacji psychosomatycznej
  • Kontrola napięcia mięśniowego i koordynacji ruchowej
 • Odtwarzanie doznań somatycznych:
  • Wywoływanie i modulowanie doznań cielesnych siłą umysłu
  • Oparte na wcześniejszym zapamiętaniu odczuć płynących z ciała
  • Podstawa techniki wisceralizacji

Medytacja

Trening psychosomatyczny opiera się w dużej mierze na praktyce medytacji. Uczestnicy treningu angażują się w głęboką medytację, podczas której budują świadomość ciała i dokładnie rejestrują wszelkie doznania somatyczne. Ta uważność skierowana procesy fizjologiczne stanowi podstawę do dalszej pracy z umysłem i ciałem.

Medytacja w treningu psychosomatycznym wykorzystuje podobne techniki co inne popularne metody (takie jak np.: mindfulness, vipassana, antaranga trataka, trening autogenny Schulta, trening Jacobsona, medytacja ninjutsu czy metoda Wima Hofa), co ma korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Istotną różnicą jest jednak silniejsze ukierunkowanie na percepcję wewnętrznych bodźców i procesów zachodzących w organizmie.

Techniki oddechowe

Równie ważną rolę w treningu psychosomatycznym odgrywają zaawansowane techniki oddechowe, które są częścią szerszego spektrum technik relaksacyjnych. Adepci uczą się kontrolować tempo, głębokość i rytm oddechu, co pozwala im na świadome wpływanie na gospodarkę tlenową organizmu (co następnie ma wpływ na ciśnienie w naczyniach krwionośnych). Techniki takie jak oddychanie przeponowe czy powolne wydechy pozwalają uspokoić ciało i umysł, co pozwala na przejście do kolejnych etapów treningu i pracę z wisceralizacją i interocepcją, umożliwiając głębsze doświadczanie doznań somatycznych.

Opanowanie technik oddechowych jest niezwykle ważne dla osiągnięcia stanu głębokiej relaksacji i wyciszenia, a także dla świadomego regulowania pracy autonomicznego układu nerwowego, co stanowi fundament nie tylko treningu psychosomatycznego, ale również m.in. treningu autogennego czy treningu Jacobsona.

Rozwijanie świadomości ciała

Fundamentem treningu psychosomatycznego jest budowanie dogłębnej świadomości ciała (podobnie jak w medytacji body scan). Adepci uczą się uważnie obserwować i interpretować sygnały płynące z wnętrza organizmu, rozwijając tym samym interocepcję i enterocepcję. Ta wzmożona percepcja wewnętrznych bodźców stanowi podstawę do dalszej pracy z umysłem i ciałem, co jest istotne w kontekście wizualizacji psychosomatycznej.

Rozwijanie świadomości ciała obejmuje również doskonalenie propriocepcji – zdolności do odczuwania położenia i ruchu poszczególnych części ciała. Dzięki temu trening psychosomatyczny pozwala na precyzyjne kontrolowanie napięcia mięśniowego i koordynacji ruchowej.

Odtwarzanie doznań somatycznych

Kluczowym elementem treningu psychosomatycznego jest umiejętność odtwarzania doznań somatycznych za pomocą siły umysłu. Uczestnicy, dzięki wcześniejszemu zapamiętaniu odczuć płynących z ciała, są w stanie później je świadomie wywoływać i modulować. Ta zdolność leży u podstaw techniki zwanej wisceralizacją.

Wisceralizacja – podstawa treningu psychosomatycznego

Zaawansowana wizualizacja - wisceralizacja

Podstawowym komponentem treningu psychosomatycznego jest technika zwana wisceralizacją, która stanowi zaawansowaną formę wizualizacji angażującą różne zmysły somatyczne (oprócz wizualnego).

KomponentZastosowanie w treningu psychosomatycznym
WisceralizacjaZaawansowana forma wizualizacji angażująca różne zmysły somatyczne poza samym wzrokiem
PropriocepcjaPercepcja położenia i ruchu części ciała, umożliwiająca kontrolę napięcia aparatu ruchu
TermocepcjaPercepcja temperatury, pozwalająca na regulację ciepłoty ciała poprzez kontrolę przepływu krwi i inne procesy fizjologiczne
NocycepcjaOdczuwanie bodźców bólowych, umożliwiające modulowanie wrażeń sensorycznych i redukcję bólu
InterocepcjaPercepcja bodźców pochodzących z wnętrza ciała, istotna dla doświadczania i kontroli wewnętrznych procesów fizjologicznych
EnterocepcjaPercepcja bodźców z układu pokarmowego, niezbędna dla odczuwania i regulacji procesów trawiennych
Autonomiczny układ nerwowyKontrola jego pracy umożliwia regulację fizjologicznych funkcji ciała takich jak rytm oddechu, tętno, ciśnienie krwi, napięcie mięśniowe, praca organów trzewnych i więcej
Integracja (koherencja) pracy ciała i umysłuNadrzędny cel treningu psychosomatycznego, osiągany poprzez wisceralizację i techniki relaksacyjne
Główne komponenty treningu psychosomatycznego

Czym jest wisceralizacja?

Wisceralizacja to zaawansowana forma wizualizacji, w której oprócz zmysłu wzroku angażowane są również inne – np.: propriocepcja, termocepcja, nocycepcja, interocepcja, enterocepcja, barocepcja, etc. Dzięki temu uczestnicy treningu psychosomatycznego mogą nie tylko wyobrażać sobie procesy zachodzące w ciele, ale także je odczuwać i kontrolować.

Wisceralizacja opiera się na dogłębnym zapamiętywaniu doznań somatycznych podczas głębokiej medytacji. Następnie, za pomocą siły umysłu, adepci są w stanie przywołać i modulować te odczucia, wpływając tym samym na funkcje fizjologiczne, co bywa przydatne dla osób cierpiących na zaburzenia psychosomatyczne, ponieważ pozwala im niwelować nieprzyjemne dolegliwości somatyczne, takie jak napięcie, ból, dyskomfort, etc.

Wisceralizacja a zmysły somatyczne

Istotną rolę w wisceralizacji odgrywają różne rodzaje zmysłów somatycznych, (podobnie jak w przypadku treningu wyobrażeniowego i technik relaksacyjnych) Propriocepcja, czyli zdolność do odczuwania położenia i ruchu własnych części ciała, pozwala na precyzyjną kontrolę napięcia mięśniowego. Termocepcja, czyli percepcja temperatury, umożliwia regulację temperatury ciała (podobnie jak medytacja tummo) poprzez celowe zwiększanie dopływu krwi do wybranych tkanek oraz inicjację innych procesów fizjologicznych. Nocycepcja, czyli odczuwanie bodźców bólowych, daje możliwość modulowania wrażeń zmysłowych, co pozwala go regulować (w tym wypadku redukować) i pozwala na głębszą relaksację.

Najważniejsza jednak są interocepcja i enterocepcja – percepcja bodźców pochodzących odpowiednio z wnętrza całego ciała (interocepcja) oraz stricte z układu pokarmowego (enterocepcja). To właśnie te zmysły somatyczne pozwalają na dogłębne doświadczanie procesów fizjologicznych i świadome wpływanie na nie poprzez siłę skoncentrowanego umysłu.

Rola wisceralizacji w treningu psychosomatycznym

Wisceralizacja stanowi serce treningu psychosomatycznego, oferując unikalne możliwości w zakresie psychoterapii i zarządzania zaburzeniami psychosomatycznymi. To dzięki tej zaawansowanej formie wizualizacji uczestnicy mogą nie tylko wyobrażać sobie procesy zachodzące w ciele, ale także je realistycznie odczuwać i kontrolować (mentalna symulacja różnych odczuć inicjuje procesy fizjologiczne z nimi związane). Wisceralizacja umożliwia im świadomą regulację pracy autonomicznego układu nerwowego, tempa oddechu, napięcia mięśni, ciśnienia krwi i innych funkcji fizjologicznych ludzkiego organizmu.

Opanowanie zdolności wisceralizacji jest niezbędne dla osiągnięcia pełnej synergii między umysłem a ciałem, co stanowi nadrzędny cel treningu psychosomatycznego.

Psychosomatyka a trening psychosomatyczny

Model mózgu 3d - koherencja ciała i umysłu

Trening psychosomatyczny bazuje na holistycznym podejściu znanym z psychosomatyki – łącząc stany psychiczne (mentalne) i procesy fizjologiczne (somatyczne, cielesne) w celu osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia i zdrowia psychicznego.

Połączenie mózg-ciało

Trening psychosomatyczny opiera się na holistycznym podejściu do relacji między procesami psychicznymi a fizjologicznymi. Zakłada on, że umysł i ciało są ściśle ze sobą powiązane, a zmiany w jednej sferze wywołują odpowiednie reakcje w drugiej.

Kluczowym elementem tej koncepcji jest świadoma kontrola procesów fizjologicznych. Adepci wizualizacji psychosomatycznej uczą się świadomie wpływać na takie funkcje jak: oddech, napięcie mięśni, ciśnienie krwi czy temperatura ciała oraz niwelować nieprzyjemne objawy somatyczne związane z nadmiarem stresu mentalnego. Dzięki temu mogą oni nie tylko regulować pracę autonomicznego układu nerwowego, ale także przepracowywać problemy psychiczne (traumy, wyparte wspomnienia i emocje, etc.).

Efekt placebo i nocebo

Trening psychosomatyczny wzoruje się również na badaniach naukowych związanych z efektami placebo i nocebo. Nauka jednogłośnie udowadnia, że sama wiara w skuteczność danej terapii może prowadzić do realnych zmian fizjologicznych – od przyspieszenia gojenia się ran po wzrost mięśni (sportowcy, którym podawano placebo i wmówiono, że to sterydy anaboliczno-androgenne doznawali zauważalnie większych przyrostów siły i masy mięśniowej niż grupa kontrolna). Techniki wisceralizacji stosowane w treningu psychosomatycznym mogą wywoływać podobne efekty, pozwalając uczestnikom na świadome zarządzanie procesami zachodzącymi w organizmie.


Czytaj więcej: Placebo w sporcie (publikacja naukowa)


Zrozumienie mechanizmów efektu placebo i nocebo jest kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału treningu psychosomatycznego w medycynie psychosomatycznej oraz takich dziedzinach jak psychologia sportu czy zwiększanie performance w biznesie.

Zastosowanie treningu psychosomatycznego w medycynie psychosomatycznej

Trening psychosomatyczny odnajduje zastosowanie także w medycynie psychosomatycznej – dziedzinie zajmującej się badaniem związków między sferą psychiczną a fizjologiczną (relacja umysł-ciało). Techniki tego treningu mogą być wykorzystywane do wspomagania leczenia schorzeń o podłożu psychosomatycznym, takich jak niektóre choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego czy skóry.


Czytaj więcej: Zastosowania treningu psychosomatycznego


Dzięki umiejętności świadomej kontroli procesów fizjologicznych adepci treningu psychosomatycznego mogą aktywnie wpływać na objawy i przebieg tego typu dolegliwości. Ponadto, techniki wisceralizacji i interocepcji pozwalają im na głębsze zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw ich problemów zdrowotnych.

Autonomiczny układ nerwowy a trening psychosomatyczny

Ciało i umysł, psychosomatyka - model człowieka 3d

Istotną funkcję w treningu psychosomatycznym pełni autonomiczny układ nerwowy, składający się z układu sympatycznego i parasympatycznego. Trening ten umożliwia świadomą regulację pracy obu tych systemów.

Układ sympatyczny i parasympatyczny

Ważną funkcję w treningu psychosomatycznym pełni autonomiczny układ nerwowy, składający się z układu sympatycznego i parasympatycznego. Układ sympatyczny odpowiada za reakcje “walcz lub uciekaj”, pobudzając organizm do zwiększonej aktywności. Z kolei układ parasympatyczny odpowiada za procesy regeneracji i odpoczynku – reakcja “odpoczywaj i przetraw” (niwelacja stresu oraz indukcja stanu relaksacji stymulują procesy trawienne).

Trening psychosomatyczny umożliwia kontrolę pracy obu tych systemów, pozwalając uczestnikom na efektywne zarządzanie stresem, poprawę jakości snu oraz szybszą regenerację po wysiłku fizycznym.

Wpływ treningu psychosomatycznego na autonomiczny układ nerwowy

Dzięki zaawansowanym technikom oddechowym, wisceralizacji oraz interocepcji, adepci treningu psychosomatycznego są w stanie świadomie wpływać na pracę autonomicznego układu nerwowego. Mogą oni na przykład wywołać wazodylatację, czyli rozszerzenie naczyń krwionośnych, lub wazokonstrykcję, czyli ich zwężenie, co przekłada się na realne zmiany w pomiarach ciśnienia krwi i temperatury ciała.

Trening psychosomatyczny umożliwia także regulację tempa oddechu oraz napięcia mięśniowego – procesów ściśle powiązanych z aktywnością układu sympatycznego i parasympatycznego, przyczyniając się do poprawy zdrowia psychicznego. To z kolei pozwala na efektywne radzenie sobie ze stresem i osiąganie stanu głębokiego relaksu za pomocą czystej siły woli i praktyk koncentracyjnych.

Trening psychosomatyczny jako forma treningu mentalnego

Mózg doznaje oświecenia pod wpływem treningu mentalnego - funkcje kognitywne

Trening psychosomatyczny łączy w sobie komponenty treningu umysłowego i fizycznego, wykorzystując zaawansowane techniki wizualizacji oraz rozwijanie świadomości ciała.

Rozwój świadomości ciała poprzez trening psychosomatyczny

Fundamentem treningu psychosomatycznego jest dogłębna świadomość ciała, obejmująca takie aspekty, jak propriocepcja, barocepcja, termocepcja, interocepcja, enterocepcja, etc. Adepci wizualizacji psychosomatycznej uczą się uważnie obserwować i interpretować sygnały płynące z wnętrza organizmu, co stanowi podstawę do dalszej pracy z umysłem i ciałem.

Rozwijanie tej świadomości ciała przekłada się na korzyści zdrowotne, na przykład: precyzyjna kontrola napięcia mięśniowego, lepsza koordynacja ruchowa lub zdolność do regulacji procesów fizjologicznych. Trening psychosomatyczny pozwala zatem na osiągnięcie głębokiej synergii między umysłem a ciałem, co bywa przydatne także w sporcie zawodowym, ponieważ techniki stosowane przy wizualizacji psychosomatycznej pomagają atletom szybciej rozwijać zdolności motoryczne oraz lepiej kontrolować impulsy nerwowe wysyłane z mózgu do jednostek motorycznych (co owocuje np. większą precyzją oraz wzmożoną produkcją mocy i siły).

Korzyści z treningu psychosomatycznego dla sportowców i biznesmenów

Trening psychosomatyczny znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Atleci wykorzystują go jako formę sportowego treningu mentalnego do przyspieszenia regeneracji po wysiłku, zwiększenia mobilności i hipertrofii mięśniowej, szybszego uczenia się nowych ruchów i lepszej kontroli nad własnym ciałem. Dzięki technice wisceralizacji mogą oni świadomie wzmacniać impulsy nerwowe, co przekłada się na większą siłę i moc na treningach.

Biznesmeni, z kolei, stosują trening psychosomatyczny do zarządzania stresem, poprawy jakości snu oraz zwiększenia koncentracji przed ważnymi zadaniami lub konferencjami. Umiejętność świadomej kontroli procesów fizjologicznych pozwala im na efektywne radzenie sobie z wyzwaniami codziennej pracy i dopełnienie treningu mentalnego w biznesie.

Gdzie i jak nauczyć się treningu psychosomatycznego?

Treningu psychosomatycznego można nauczyć się m.in. z kursów, szkoleń, prezentacji i indywidualnych sesji prowadzonych przez twórcę metody, Daniela Domaradzkiego – trenera mentalnego. Techniki wizualizacji psychosomatycznej były też omawiane i prezentowane na kanale YouTube Siła Umysłu, gdzie Daniel wielokrotnie wspominał o tej metodzie.


Chcesz nauczyć się treningu psychosomatycznego podczas indywidualnych sesji pracy z umysłem? Kliknij poniższy guzik, by zarezerwować sesję z Danielem Domaradzkim.


Podsumowanie: Potencjał treningu psychosomatycznego

Koherencja ciała - model ludzkiego organizmu 3d

Trening psychosomatyczny to obiecująca metoda pracy z ciałem i umysłem, łącząca w sobie elementy medytacji, technik oddechowych oraz zaawansowanej wizualizacji. Opierając się na holistycznym podejściu do relacji między sferą psychiczną a fizjologiczną, trening ten umożliwia uczestnikom świadomą kontrolę nad różnymi funkcjami organizmu – od tempa oddechu po napięcie mięśni, ciśnienie krwi i więcej.

Podstawowym komponentem treningu psychosomatycznego jest wisceralizacja – technika pozwalająca na odtwarzanie doznań somatycznych za pomocą siły umysłu. Dzięki niej uczestnicy mogą nie tylko wyobrażać sobie procesy zachodzące w ciele, ale także je realistycznie odczuwać, co zmusza organizm do faktycznego wyzwolenia kaskady zjawisk fizjologicznych z nimi powiązanych. Przekłada się to na liczne korzyści w życiu, biznesie i sporcie – od poprawy wydolności sportowców po efektywniejsze radzenie sobie ze stresem przez biznesmenów.

Trening psychosomatyczny stanowi zatem niezwykle obiecujące narzędzie, łączące potencjał umysłu i ciała, które może być wykorzystane w psychoterapii zaburzeń psychosomatycznych. Jego zastosowanie w medycynie psychosomatycznej, sporcie oraz życiu codziennym otwiera nowe perspektywy na holistyczne podejście do zdrowia i rozwoju osobistego.

Udostępnij post

Poprzedni Artykuł
Ćwiczenia relaksacyjne: Pokonaj stres z pomocą prostych ćwiczeń
Następny Artykuł
Trening mentalny a survival

Zarezerwuj konsultację

Nowości

Wisceralizacja, czyli zaawansowana wizualizacja

Co to jest wisceralizacja?

Trening Mentalny
Wisceralizacja to zaawansowana technika wizualizacji (treningu wyobrażeniowego), która angażuje nie tylko zmysł wzroku, ale także inne zmysły, takie jak słuch, dotyk, węch i smak (a także nocycepcję, propriocepcję, termocepcję, barocepcję,…
Promienie słońca ledwo przebijają się przez gałęzie drzew w gęstym lesie

Trening mentalny a survival

Trening Mentalny
Trening mentalny, definiowany jako zestaw ćwiczeń i technik ukierunkowanych na doskonalenie funkcjonowania psychicznego, stanowi kluczowy element przygotowań survivalowych. Regularna praktyka treningu mentalnego pozwala prepperom rozwinąć umiejętności radzenia sobie ze stresem,…