Wysoka produktywność: Jak zwiększyć produktywność?

Poprzedni Artykuł
High performance coach: Kim jest, co robi, jak i komu pomaga?
Następny Artykuł
High performance coaching w sporcie: Popraw wyniki sportowe!
Trening Mentalny
performance
Wysoka produktywność - wykres produktywności

Wysoka produktywność to umiejętność wydajnej realizacji zadań i osiągania celów zawodowych i osobistych. Można ją zwiększyć dzięki technikom high performance coachingu opartym na priorytetyzacji, eliminacji rozpraszaczy oraz optymalizacji środowiska i równowagi praca-życie (work-life balance).

W tym artykule wyjaśnię, czym dokładnie jest produktywność, w jaki sposób określić obszary do poprawy, jakie techniki coachingu zastosować, aby maksymalizować wydajność pracy, a także jak utrzymać motywację i wysoką efektywność w dłuższej perspektywie.

Zdefiniuj i przeanalizuj swoją produktywność i wydajność

Wykres wysokiej produktywności

Produktywność odnosi się do efektywności, z jaką realizujemy zamierzone cele. Oznacza wykonywanie pracy przy minimalnym nakładzie czasu i wysiłku.

Wydajność z kolei dotyczy stosunku nakładów do uzyskanych efektów – im więcej osiągamy w zadanym czasie, tym wyższa jest nasza wydajność.

Oba pojęcia są ze sobą ściśle powiązane, gdyż wysoka produktywność prowadzi do wysokiej wydajności. Różnią się jednak tym, że produktywność koncentruje się na realizacji konkretnych celów, podczas gdy wydajność na ilości zadań zrealizowanych w danym czasie.

Zanim przejdziesz do pracy nad sobą, musisz w miarę obiektywnie przeanalizować i ocenić swoją produktywność oraz wydajność. Następnie, po diagnozie swoich słabych ogniw, pora przyjdzie na pracę nad swymi ograniczeniami, co będzie prowadzić do zwiększenia produktywności. To jednak wymaga chłodnej analizy i zdefiniowania tego, co Ci idzie dobrze, a co Cię hamuje.

Różnice między produktywnością a wydajnością

ProduktywnośćWydajność
nastawiona na osiąganie celów za wszelką cenęnastawiona na opłacalne wykonywanie zadań
mierzy efektywność działańmierzy nakład pracy do efektów
związana z ilością wykonanej pracy i efektamizwiązana ze współczynnikiem włożonej pracy do efektów
Porównanie: Produktywność vs wydajność

W praktyce produktywność i wydajność zazwyczaj wzajemnie na siebie wpływają, ale bywa i tak, że jesteśmy bardzo produktywni, podczas gdy wydajność jest niska. Wtedy trzeba zoptymalizować pracę, co pomoże uzyskać lepsze efekty przy takim samym nakładzie pracy. Efektywne zarządzanie czasem pomaga zwiększyć wydajność w pracy.

Określ obszary do poprawy za pomocą coachingu

Zaangażowany pracownik pracuje na laptopie

Aby zwiększyć produktywność, należy najpierw zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wytyczyć konkretne cele rozwojowe. W tym pomoże coaching ukierunkowany na wysoką wydajność (high performance coaching).

Zidentyfikuj mocne i słabe strony

Pierwszym krokiem jest analiza mocnych i słabych stron wpływających na produktywność w życiu zawodowym i prywatnym. Należy zastanowić się nad:

 • Czynnikami motywującymi i demotywującymi
 • Własnymi umiejętnościami i kompetencjami
 • Skutecznością w zarządzaniu czasem i ustalaniu priorytetów
 • Radzeniem sobie ze stresem
 • Zdolnością koncentracji i redukowaniem rozpraszaczy
 • Work-life balance, czyli równowagą między życiem zawodowym a prywatnym

Pomoże w tym np. lista kontrolna badająca poszczególne aspekty produktywności.

Wyznacz cele rozwojowe

Kolejny krok to określenie konkretnych celów rozwojowych w zidentyfikowanych wcześniej obszarach, np.:

 • Podniesienie umiejętności organizacji czasu
 • Poprawa koncentracji i zmniejszenie czasu korzystania z social media
 • Wdrożenie technik relaksacyjnych
 • Opracowanie skutecznych metod delegacji zadań
 • Optymalizacja przerw regeneracyjnych

Cele powinny być mierzalne i osiągalne. Regularny monitoring postępów pomoże zweryfikować ich skuteczność.

Poznaj techniki high performance coachingu

Wysoka prędkość - szybka jazda samochodem przez tunelem

High performance coaching dostarcza praktycznych i sprawdzonych technik podnoszenia efektywności w oparciu o najnowszą wiedzę. Oto najważniejsze z nich:

Skoncentruj się na priorytetach

Kluczowe zadania należy realizować wtedy, gdy poziom energii i koncentracji jest najwyższy, czyli zwykle rano lub w okolice południa. Eliminacja rozpraszaczy, ograniczenie przerw oraz monotasking (przeciwieństwo multitaskingu) pozwoli zoptymalizować produktywność.

Pomocne będzie też określenie 3 głównych priorytetów dnia do realizacji, np. za pomocą metody ABCDE.

LiteraOpisPrzykłady
AZadania o najwyższym priorytecie, wymagające natychmiastowej uwagiPłatności z datami ważności, paczki do dostarczenia w konkretnym dniu
BZadania, które POWINNIŚMY wykonać, ale nie muszą być zrobione od razuSpotkanie z kolegą w pracy w celu omówienia tematów zawodowych
CZadania, których niewykonanie NIE pociąga za sobą poważnych konsekwencjiLunch lub kolacja z przyjaciółmi, spotkanie rodzinne
DZadania, które można DELEGOWAĆ, aby skupić się na ważniejszychDelegowanie zadań podwładnym
EZadania zbędne, które można ELIMINOWAĆCodzienne zakupy w supermarkecie zamiast dwa razy w tygodniu

Eliminuj rozpraszacze uwagi

Rozpraszacze uwagi takie jak media społecznościowe, powiadomienia w telefonie czy hałas drastycznie obniżają koncentrację. Dlatego warto je identyfikować i ograniczać lub eliminować – przynajmniej podczas realizacji kluczowych zadań. Zamykanie zbędnych aplikacji i wyciszanie powiadomień, praca offline oraz wygłuszanie otoczenia to skuteczne metody.

Buduj motywację i zaangażowanie

Motywacja i satysfakcja z wykonywanej pracy to kluczowe czynniki wpływające pozytywnie na produktywność. Dlatego warto wykonywać zadania, które sprawiają przyjemność i angażują, stawiać ambitne, ale realne cele i nagradzać się za ich realizację. Mentoring pod okiem high performance coacha również może znacząco wzmocnić motywację i przyspieszyć rozwój.

Zarządzaj czasem efektywnie

Wzrastająca wydajność mózgu

Kolejny krok to wdrożenie technik efektywnego zarządzania czasem, które pozwolą zrealizować więcej zadań bez konieczności poświęcania im nadmiaru czasu i energii.

Planuj i ustalaj harmonogram

Planowanie według poszczególnych obszarów/projektów, wizualne harmonogramy, a także rezerwowanie w kalendarzu konkretnego czasu na realizację zadań zwiększy szansę ich terminowej realizacji.

Pomocne będą też listy zadań na dziś/jutro/przyszły tydzień według ważności i pilności.

Deleguj zadania innym

Delegowanie mniej istotnych zadań współpracownikom pozwoli zwolnić czas i energię na realizację priorytetów. Jasne komunikowanie wymagań, terminów i ewentualnego wsparcia usprawni współpracę.

Kontroluj postępy

Bieżąca kontrola postępów w realizacji zadań i celów pozwoli zweryfikować skuteczność zastosowanych technik oraz wprowadzić ewentualne poprawki. Pomocne w tym będzie cykliczne monitorowanie i przegląd zrealizowanych zadań.

Zadbaj o równowagę między pracą a życiem osobistym

Uśmiechnięta i pracowita kobieta, która potrafi utrzymać work-life balance

W celu utrzymania wysokiej produktywności w dłuższej perspektywie niezbędna jest równowaga między intensywną pracą a regeneracją i życiem prywatnym (work-life balance). Oto kilka technik, które w tym pomogą:

Wyznacz granice czasowe

Określenie maksymalnej liczby godzin poświęcanych dziennie na pracę, wprowadzenie zasady niesprawdzania emaili po godzinach pracy czy wyłączanie notyfikacji w telefonie po pracy pozwolą lepiej odpocząć, zredukować stres i przywrócić równowagę.

Znajdź czas na regenerację

Należy świadomie zaplanować w kalendarzu czas na wypoczynek, relaks i ulubione aktywności. Mogą to być spacer, ćwiczenia fizyczne, spotkania z przyjaciółmi lub po prostu nic nierobienie. Ważne, aby był to nieprzerwany czas bez sprawdzania emaili czy innych bodźców związanych z pracą.

Redukuj stres

Stosowanie technik relaksacyjnych takich jak medytacja, uważność (mindfulness), joga czy techniki autorelaksacji skutecznie obniża poziom stresu i poprawia samopoczucie. Warto wykonywać je codziennie, nawet choćby przez zaledwie 5 czy 10 minut.

Optymalizuj środowisko pracy

Zespół produktywnych pracowników w pracy

Środowisko i warunki pracy również mają znaczący wpływ na produktywność. Aby je zoptymalizować, należy:

Dostosować przestrzeń do potrzeb

Eliminuj rozpraszacze (np. hałas czy ruch) dostosuj oświetlenie, zadbaj o ergonomię lub pracuj w dedykowanych strefach (np. w strefach do pracy wymagającej koncentracji lub strefach do spotkań).

Eliminować bodźce rozpraszające

Ustaw telefon w trybie DND (nie przeszkadzać), zamykaj zbędne aplikacje i strony internetowe, ogranicz liczbę powiadomień, w miarę możliwości pracuj offline.

Dopasować narzędzia i systemy

Używaj aplikacji wspierających produktywność, kalendarzy i list zadań. Warto też wprowadzić jasne zasady np. dotyczące mailowania czy używania współdzielonych dokumentów.

Rozwijaj umiejętności i kompetencje

Droga przed siebie - rozwój osobisty i zawodowy

Nieustanny rozwój umiejętności i kwalifikacji koniecznych do realizacji stawianych celów, również wpływa pozytywnie na produktywność i satysfakcję z pracy.

Identyfikuj luki kompetencyjne

Okresowe badanie luk kompetencyjnych, czyli porównanie posiadanych umiejętności z wymaganiami stanowiska i wyzwań. Narzędzia takie jak bilans kompetencji są pomocne w ocenie stosunku umiejętności do wymagań przy pracy.

Zbuduj plan rozwoju zawodowego

Następnie warto zbudować długoterminowy plan rozwoju – listę umiejętności do nabycia, szkoleń, kursów, projektów rozwojowych. Systematyczna praca nad podnoszeniem kwalifikacji przyniesie efekty.

Podtrzymuj motywację i zaangażowanie

Mądra i systematyczna praca prowadzi prosto do celu

Motywacja i satysfakcja z wykonywanej pracy to klucz do długotrwałego utrzymania wysokiej produktywności. Oto sposoby ich podtrzymania:

Nagradzaj osiąganie celów

Celebrowanie małych sukcesów i nagrody (nawet symboliczne) po zrealizowaniu ważnych zadań działają bardzo motywująco. Mogą to być np. pyszne ciastko, ulubiony serial czy dłuższy relaks w SPA.

Buduj nawyki wysokiej produktywności

Regularne wdrażanie wysoce produktywnych nawyków po pewnym czasie stanie się automatyczne. Pomocne są tutaj drobne rytuały, systematyczność i samodyscyplina.

Pozwól sobie na przyjemności

W celu podtrzymania motywacji ważne jest także, by więcej czasu poświęcać na hobby i aktywności sprawiające przyjemność. Sport, spotkania ze znajomymi czy twórczość to tylko niektóre pomysły.

Podsumowanie: Wysoka produktywność na co dzień

Wysoka produktywność i mądre rozwiązania - odnajdywanie drogi przez labirynt

Wprowadzenie opisanych technik high performance coachingu do codziennej praktyki pozwoli znacząco i długookresowo zwiększyć produktywność, wydajność i satysfakcję z pracy. Stałe pogłębianie wiedzy, praca nad sobą oraz regularny monitoring osiąganych efektów przyniosą oczekiwane rezultaty i pozwolą osiągnąć wymarzone cele i sukcesy.

Jeśli chcesz zwiększyć swoją produktywność i rozpocząć współpracę z profesjonalnym high performance coachem, odezwij się do mnie – razem dokonamy analizy Twoich mocnych i słabych ogniw oraz ustalimy plan działań, który zaprowadzi Cię do sukcesu.

Jak mierzyć poziom swojej produktywności?

Pomiar produktywności polega na monitorowaniu realizacji celów i kluczowych wskaźników wydajności (KPI – Key Performance Indicators) w wybranych obszarach życia zawodowego i prywatnego.

Jakie nawyki skutecznie zwiększają produktywność?

Do najskuteczniejszych nawyków podnoszących produktywność należą: poranne planowanie dnia, regularne przerwy, unikanie wielozadaniowości w pracy wymagającej koncentracji, wczesne kładzenie się spać.

W jaki sposób ograniczyć social media, aby zwiększyć produktywność?

Aby zredukować korzystanie z social mediów, należy świadomie wyznaczyć konkretny czas – np. 15 minut dziennie – przeznaczony tylko na ten cel, włączyć tryb skupienia w telefonie oraz zamknąć zbędne aplikacje i powiadomienia.

Jaką rolę odgrywa sen w podtrzymywaniu wysokiej produktywności?

Wysypianie się minimum 7-8 godzin na dobę poprawia koncentrację, zapamiętywanie, kreatywność i energię do pracy, co bezpośrednio przekłada się na większą produktywność.

W jaki sposób zaangażować współpracowników w realizację celów związanych z wysoką produktywnością?

Angażowanie zespołu można zwiększyć poprzez coaching grupowy ukierunkowany na produktywność, warsztaty z zarządzania czasem, wspólne ustalanie celów i monitorowanie postępów oraz dzielenie się pozytywnymi praktykami.

Jak zapanować nad przeglądaniem internetu i mediów społecznościowych w pracy?

Aby wyeliminować cyfrowe rozpraszacze, należy korzystać z aplikacji blokujących strony internetowe, pracować offline, robić przerwy skupienia bez dostępu do internetu oraz planować realizację zadań z dala od komputera.

W jaki sposób zautomatyzować swoją pracę, aby mieć więcej czasu na priorytety?

Automatyzacja pracy polega między innymi na używaniu zaawansowanych funkcji w programach biurowych, tworzeniu i wykorzystywaniu szablonów dokumentów oraz stosowaniu systemów przypominania i kalendarzy.

Czy muzyka wpływa pozytywnie na produktywność i koncentrację?

Muzyka o dobrze dobranym tempie i charakterze może pozytywnie wpływać na produktywność i koncentrację, pod warunkiem że jest dostosowana do wykonywanych zadań i preferencji danej osoby.

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną, aby lepiej radzić sobie ze stresem?

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej obejmuje techniki takie jak medytacja, uważność, dziennik wdzięczności, komunikacja potrzeb czy radzenie sobie z trudnymi emocjami, co redukuje stres i pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne.

Jak delegować zadania, żeby odciążyć się i skupić na priorytetach?

Efektywne delegowanie zadań polega na rozsądnym doborze pasującej do zadania osoby, dokładnym wyjaśnianiu oczekiwań co do zadania, celu i terminów oraz zapewnieniu wsparcia i cyklicznym sprawdzaniu postępów.

Jak dokonać analizy i poprawy ergonomii miejsca pracy?

Analiza ergonomii obejmuje ocenę oświetlenia, hałasu, ustawienia monitorów, fotela i biurka pod kątem wygody w biurze oraz sprawdzenie dostępności narzędzi pracy i identyfikację potencjalnych obszarów do usprawnienia.

Jak budować nawyki wysokiej skuteczności i rozwijać samodyscyplinę, aby być produktywnym?

Skuteczne nawyki zwiększające samokontrolę opierają się na małych, realistycznych krokach, stopniowym zwiększaniu trudności, eliminowaniu barier mentalnych, nagradzaniu postępów i konsekwentnym poddawaniu się rutynie.

Jak eliminować nadmiar zobowiązań i obowiązków, aby mieć czas na priorytety?

Ograniczenie zobowiązań wymaga asertywnej odmowy, planowania z wyprzedzeniem, ustalania priorytetów, kontroli harmonogramu i terminów realizacji oraz precyzyjnego estymowania wymaganego czasu i zasobów.

Udostępnij post

Poprzedni Artykuł
High performance coach: Kim jest, co robi, jak i komu pomaga?
Następny Artykuł
High performance coaching w sporcie: Popraw wyniki sportowe!

Zarezerwuj konsultację!

Nowości

Odporność Psychiczna A Zarządzanie Emocjami - Zestresowana kobieta w pracy

Odporność psychiczna a zarządzanie emocjami

Mind Hacking
Życie pełne jest wyzwań i stresujących sytuacji, które mogą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie i zdolność do racjonalnego myślenia. W takich momentach kluczowa staje się odporność psychiczna i odporność na…
Medytacja w biznesie pomaga zredukować stres podczas pracy

Medytacja w biznesie

Medytacja
Medytacja i praktyki uważności zyskują coraz większą popularność wśród przedsiębiorców i menedżerów. Regularne sesje medytacyjne pomagają redukować stres, rozwijać inteligencję emocjonalną i kreatywność, co bezpośrednio przekłada się na lepsze zarządzanie…
Motywacja W Pracy - Zmotywowani pracownicy cieszą się

Motywacja w biznesie

Mind Hacking
Motywacja pracowników jest kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu każdego przedsięwzięcia biznesowego. Zmotywowani pracownicy pracują wydajniej, podejmują ambitniejsze cele i angażują się w rozwój firmy. Dlatego zrozumienie mechanizmów motywacyjnych oraz wdrożenie…